Kwaliteit én kwantiteit bedrijventerreinen hoog op provinciale agenda

In de aanloop op de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart staan bedrijventerreinen (weer) hoog op de politieke agenda. Het percentage leegstand is namelijk nog (te) hoog en ook de kwaliteit van de terreinen laat nog vaak te wensen over. De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van revitalisering, herstructurering en verzakelijking van bedrijventerreinen. Er moet echter nog veel gedaan worden om de veelal verloederende en met leegstand geplaagde bedrijventerreinen aan te pakken.

De publicatie “De markt voor bedrijventerreinen: uitkomsten van onderzoek en beleid” bespreekt welke lessen we de afgelopen jaren geleerd hebben op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar bedrijventerreinen en het gevoerde overheidsbeleid. Daarnaast vat het de inzichten samen die kunnen worden meegenomen in het formuleren van nieuw beleid voor de komende jaren. Hierbij is meer aandacht voor eigenaargebruikers van bedrijfsvastgoed en investeerders noodzakelijk, dienen ‘systeemfouten’ in de markt voor bedrijventerreinen gerepareerd te worden en is het de uitdaging om publiek geld op een ‘slimmere’ manier in te zetten.

De publicatie komt met een aantal praktische aanbevelingen:

  • Schrap per direct alle nieuwe plannen voor bedrijventerreinen.
  • Stop als overheid met het zelf ontwikkelen van bedrijventerreinen, door gronden die nog in bezit zijn te verkopen en geen nieuwe gronden voor bedrijventerreinen te verwerven.
  • Stem plancapaciteit over bedrijventerreinen regionaal af. Hierin moet de gemeente een flinke stap terug doen en de provincie voorop lopen.
  • Werk met nieuwe types investeerders, zoals ondernemers en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Platform31 stelt voor in verschillende gemeenten, in nauwe samenwerking met provincies, te gaan experimenteren met nieuwe eigendomsvormen en nieuwe typen investeerders. Daarmee kan werkgelegenheid lokaal groeien, kunnen vastgoedprijzen stijgen en kunnen bedrijventerreinen zich ontwikkelen tot representatieve werkomgevingen voor lokale en regionale bedrijvigheid.

Meer informatie


Marloes Hoogerbrugge

06 57 94 21 69 – marloes.hoogerbrugge@platform31.nl
nl.linkedin.com/marloes-hoogerbrugge