Koester wat je hebt!

Impressieverslag Stadslab Tilburg in het kader van Agenda Stad

Tilburg werkt, zoals veel andere steden in Nederland, aan de ontwikkeling van de spoorzone. Maar net als in veel steden gaat ontwikkeling van het gebied langzaam en moeizaam. De dynamiek in de markt is anders. Partijen moeten meer vraaggericht gaan ontwikkelen. Dit biedt ook kansen. Het gaat om weerbarstige cases waarbij sprake is van meervoudige problematiek. Het gaat om gebieden met veelal een beperkte ruimtelijke kwaliteit, barrièrewerking door het spoor, er moet rekening worden gehouden met milieu- en veiligheidsaspecten en aanwezigheid van veel actoren (privaat en publiek) maken ontwikkelingen tot complexe opgaven. In het kader van Agenda Stad organiseert Platform31 een aantal stadslabs, waarin stedelijke vraagstukken verkend worden. Eind maart was het de beurt aan Spoorzone Tilburg.

De ambitie

Fons Meijer, programmadirecteur van de Spoorzone in Tilburg, licht kort toe wat de ambities en ontwikkelopgaven zijn voor de Spoorzone. De Spoorzone wordt gezien als kans om een nieuw centrum van Tilburg te creëren waar ruimte is voor bedrijvigheid, woningbouw en andere ontmoetingsfuncties die aanvullend zijn op het bestaande programma in de binnenstad. De ambitie is dan ook om de Spoorzone en bestaande binnenstad te laten versmelten tot de ‘Binnenstad van de 21e eeuw’. Maar hoe krijgen we deze ontwikkeling op gang? Hoe kan de Spoorzone ‘integraal onderdeel worden van de nieuwe, moderne binnenstad van Tilburg? Dit was de vraag die voorlag in het Stadslab. Samen met experts van ‘buiten’ zijn de lokale stakeholders het gebied in gegaan en hebben gereflecteerd op de opgaven.

Spoorzone als unieke plek in de stad: in de spotlight!

Focus niet zo sterk op het laten versmelten van de Spoorzone met de huidige binnenstad. En wat is de meerwaarde van de spoorzone voor stad en regio? Van daaruit kom je bij de vraag wat het profiel is van de Spoorzone. Het profiel, het DNA van de Spoorzone, is nog onvoldoende in beeld gebracht is de conclusie van de visiterende experts. De Spoorzone is een uniek stuk stad dat vanuit haar eigen kracht en identiteit ontwikkeld zou moeten worden. Zet de spotlight op je industrieel erfgoed. Het is een ontmoetingsplek bij uitstek. Het tegendraadse karakter, het gevoel van ‘hier kan wat elders niet kan’. Probeer het gebied te ‘branden’: cultuur, jonge ondernemers, zelfredzaamheid, industrieel en groen zijn daarbij de sleutelwoorden. En wees daarbij ook niet bang om je te durven richten op bepaalde doelgroepen. De Spoorzone hoeft niet voor iedereen te zijn.

Reactie Tilburg

Deze waardering voor het bestaande erfgoed sluit aan bij de nieuwe ontwikkelstrategie die de gemeente Tilburg wil inzetten. Zorgvuldig omgaan met de pareltjes die je hebt in de Spoorzone en gebruiken als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen. Hij beaamt dat de focus niet alleen moet liggen op versmelten met de binnenstad, maar dat het gaat om de waarde van de Spoorzone in de stad en regio. Wethouder Berend de Vries herkent de gesprekken die gevoerd zijn in dit stadslab. Hij beaamt dat moeilijk te vatten en te benoemen is wat de belofte van de spoorzone is. Het oude masterplan was economisch interessant, maar deed geen recht aan het gebied. Nieuwe omstandigheden zorgen echter ook voor nieuwe inzichten. De Spoorzone als onderdeel van de stad en regio, waarbij de Spoorzone de etalage kan zijn voor het DNA van Tilburg.

spoorzone tilburg2

Meer informatie

Annemiek Lucas

06 57 94 18 66 – annemiek.lucas@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/annemiek-lucas