Klushuur: op zoek naar draagvlak

Meer betrokkenheid en participatie van huurders, daar kan niemand op tegen zijn. Maar het is niet automatisch makkelijk om Klushuur in de praktijk vorm te geven. Het zoeken naar draagvlak, bij huurders én in de eigen organisatie, bleek in de intervisieronde van het experiment klushuur één van de uitdagingen te zijn voor komende maanden. Dit is een uitdaging waar ook Wonen Limburg, één van de deelnemers aan het experiment Klushuur, op dit moment mee worstelt.

Wonen Limburg wil graag huurders laten participeren en keuzevrijheid bieden. Daar waar de meeste corporaties in het experiment zich richten op klussen in de woning, denkt Wonen Limburg specifiek aan uitvoeren van schilderwerk aan de buitenzijde van de woning door de huurder zelf. Maar wat is de trigger om huurders te vinden die zelf aan de slag willen? En wie zijn die klushuurders eigenlijk? Jonge stellen zonder kinderen? Of juist gepensioneerden? Iedereen die tijd, zin en gemotiveerd is en kan klussen komt in aanmerking. Maar hoe vind je deze mensen die graag hun handen uit de mouwen steken?

Demoday Duurzaam Thuis

Een aantrekkelijk aanbod

Dat begint met het ontwikkelen van een goed aanbod. Wat maakt het aantrekkelijk voor de huurder om zelf aan de slag te gaan? Grofweg zijn er eigen twee motieven waarmee corporaties de huurders kunnen aanspreken. Als eerste: keuzevrijheid en betere kwaliteit. Huurders kunnen bijvoorbeeld in het geval van Wonen Limburg zelf hun kleur verf kiezen. Als het gaat om klussen in de woning kunnen zij zelf hun keuken of badkamer kiezen en maken.

Besparen op de huurlasten

Een tweede belangrijk motief: besparen op de huurlasten. Klushuur gaat meestal gepaard met een lagere huur of een vergoeding voor de gedane klussen. Zo kreeg woningcorporatie Clavis een verzoek van een huurder om de bovenverdieping te voorzien van isolatie. In overleg met de huurder is afgesproken dat de huurder dit zelf mag doen, met gebruik van materialen die Clavis beschikbaar stelt. Het voordeel voor de huurder zit in de afspraak om de huur niet te verhogen. Mitros startte met de communicatie richting huurders via het digitale platform MadebyU (www.madebyu.nl). Ook hier zijn keuzevrijheid en een lagere huur belangrijke triggers voor huurders.

Eigen organisatie

Om huurders te werven is bij een aantal corporaties eerst nog een stap nodig in de eigen organisatie, zo bleek tijdens de intervisiebijeenkomst. Daar waar corporaties de laatste jaren, en ook nu met de invoering van de nieuwe Woningwet, steeds vaker terugvallen op hun kerntaak zijn voor nieuwe concepten als klushuur de handen soms lastig op elkaar te krijgen.

Niet alleen zien collega’s financiële en juridische beren op de weg, ook administratief kost het de nodige aanpassingen om klushuur in de systemen te introduceren. Deze beren zijn overigens te temmen. Bijvoorbeeld door het organiseren van draagvlak in de eigen organisatie, op de verschillende beleidsterreinen. Dus niet alleen bij vastgoed, maar ook bij de ‘sociale tak’. Een uitdaging waar de deelnemers van het experiment de komende maanden hun tanden in gaan zetten.

Innovatie van onderop?

Overigens is het laten landen van innovatie in de organisatie geen nieuw vraagstuk. In de praktijk blijkt dat innovatie vaak geholpen wordt door urgentie en druk van onderop. Dus misschien eerst maar het draagvlak bij de huurders organiseren, om zo de innovatie in de eigen organisatie in gang te zetten?

Hoogste tijd voor Klushuur

Klushuurprojecten zijn vooralsnog op de vingers van één hand te tellen. Om hier verandering in te brengen start Platform31 met een experimentenprogramma. Samen met partners willen we het concept verder ontwikkelen en het implementatieproces versnellen.

Zie: platform31.nl/klushuur

Meer informatie

Annemiek Lucas

06 57 94 18 66 – annemiek.lucas@platform31.nl
nl.linkedin.com/annemiek-lucas

Radboud Engbersen

06 19 87 24 64 – radboud.engbersen@platform31.nl
nl.linkedin.com/radboud-engbersen