Klushuur: een oefening in loslaten

Kluswoningen winnen aan populariteit in Nederland. In veel grote steden zijn inmiddels projecten gestart waarbij een groep kopers hun woning naar eigen smaak verbouwen. Opvallend is dat deze initiatieven nog sporadisch zijn te vinden in de huursector. Begin dit jaar startte Platform31 daarom een experiment naar klushuur in de praktijk. Elf corporaties gaan drie jaar lang met elkaar aan de slag om klushuur van de grond te tillen. Een interview met Ronald Camstra, manager Wonen bij Mitros en deelnemer aan het experiment Klushuur.

Wat was voor jullie de reden om deel te nemen aan het experiment Klushuur?
“Klushuur is een concept waar wij als Mitros al langer over nadenken en willen aanbieden aan onze huurders. Mitros heeft als leidend principe dat de klant centraal staat en meer aan de knoppen kan draaien. Klushuur is één manier om dit vorm te geven. Het biedt huurders namelijk de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met de renovatie van een huurwoning en in ruil daarvoor een lagere huurprijs te betalen. Het experiment is een mooie kans om kennis en ervaringen uit te wisselen en onze aanpak te delen met en te toetsen bij collega-corporaties. Dat is vooral waardevol, omdat corporaties pas aan het begin staan van het ontwikkelen van Klushuur. Zodoende kunnen we veel van elkaar leren en elkaar verder helpen om Klushuur ook daadwerkelijk te gaan aanbieden. Uiteindelijk met als doel om te onderzoeken of klushuur een onderdeel kan worden van het reguliere verhuurproces.”

Wat maakt klushuur interessant voor huurders?
“Het naar eigen smaak en inzicht verbouwen van hun woning. Voor veel mensen zijn dat de grote voordelen van een koopwoning. Voor huur bestaat deze mogelijkheid bij ons nog niet, terwijl er genoeg mensen zijn die niet in aanmerking komen voor een koopwoning maar wel graag de keuzevrijheid en mogelijkheid willen om zelf aan de slag te gaan met hun huis. Wij willen ook graag aan de wens van deze groep tegemoet komen. Niet alleen de keuzevrijheid is een trigger, uiteraard is ook de lagere huurprijs aantrekkelijk voor huurders. Voor ons als corporatie levert het een tevreden huurder op die waarschijnlijk lang(er) in zijn woning blijft wonen en meer binding heeft met de buurt.”

En wie zijn die klushuurders?
“Wij richten ons niet zozeer op één bepaalde doelgroep, maar zijn we vooral op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde klussers die graag aan de slag willen in hun eigen huis. Daarvoor gaan we in de eerste pilot van tien woningen dan ook bewust werven en selecteren, bijvoorbeeld met een motivatiebrief of pitch. Uiteraard moeten potentiële huurders wel voldoen aan de standaard normen, zoals de inkomenstoets en binnenkort ook de passendheidstoets. Verder moeten mensen minimaal drie jaar staan ingeschreven.”

Waar liggen de grootste uitdagingen om klushuur in de praktijk te brengen?
“Een van de uitdagingen voor ons als corporatie is de oefening in het loslaten. Hoe kunnen we de huurder ook daadwerkelijk de ruimte geven? Corporaties hebben snel de neiging om te denken in risico’s, bijvoorbeeld als het gaat over de huurovereenkomst en kwaliteit van het klussen. Met een gedegen selectieproces hopen we echter serieuze klushuurders te vinden die we vrijheid kunnen bieden door niet teveel kaders en regels te stellen aan de voorkant. Laten we daarbij dus vooral vertrouwen hebben in de huurders die we gaan selecteren. Natuurlijk kan het een keer mis gaan, maar daar kun je aan de voorkant rekening mee houden. Het is nog wel zoeken naar wat we wel en niet aan de huurder kunnen en mogen overlaten. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van technische installaties in de woning. De mogelijkheid daarvan is ook afhankelijk van de (staat) van de woning. Hiermee hopen we met het experiment meer inzicht en ervaring op te doen.”

Wanneer kan de eerste huurder bij jullie aan de slag?
“We zijn redelijk ver in het uitdenken van het concept en werken op dit moment aan de wervingscampagne. Op www.madebyu.nl komt een plek waar we binnenkort de eerste klushuurwoning aanbieden.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het experiment op platform31.nl/klushuur


Annemiek Lucas

06 57 94 18 66 – annemiek.lucas@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41