Kamer geïnformeerd over voortgang transitieagenda langer zelfstandig wonen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris van Rijn (VWS) hebben op 1 juli de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de ‘transitieagenda Langer zelfstandig wonen’ en is invulling gegeven aan de motie van de leden Monasch en Otwin van Dijk. “Het laatste jaar is, samen met veel partijen in het veld, hard gewerkt en hierdoor is een groot aantal resultaten geboekt”, stellen de twee ministeries.

In de voortgangsrapportage komt onder meer het experimentenprogramma ‘Langer Thuis’ van Platform31, Movisie en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg aan bod. Daarnaast zijn de studie Transformatie zorgvastgoed: Tien praktijkvoorbeelden van Platform31 en het onderzoeksrapport over de maatschappelijke kosten en baten van het Thuishuis, een initiatief op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn, als bijlagen bijgesloten bij de voortgangsrapportage.

Langer zelfstandig wonen is een gezamenlijke opgave van burgers, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgkantoren en ondernemers. Het Rijk stimuleert de betrokken partijen via de uitvoering van de Transitieagenda Langer zelfstandig wonen. Deze is ingedeeld aan de hand van vier hoofdonderwerpen: samenwerking op het regionale en lokale niveau, zorg dragen voor een andere rolverdeling, vernieuwen en innoveren en vormgeven van de transitie van zorgvastgoed. Het onderwerp, de ontwikkeling, de acties van het Rijk en andere partijen en de opgave voor de komende periode staan benoemd.

Over Langer Thuis

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

Experimentenprogramma Langer Thuis
Platform31-programma Wonen en Zorg/vergrijzing


Meer informatie

Netty van Triest

06 57 94 35 26 – netty.vantriest@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41