Is het internationale podium vrij voor stadland Nederland?

Op 24 november 2015 maakt Platform31 het podium vrij voor een inhoudelijk debat over de internationale concurrentiepositie van Nederland. En laten onze partners Deloitte, Ecorys, Buza en het ministerie van Economische Zaken en Agenda Stad (BZK) hun licht schijnen op het Europese vestigingsklimaat en de positie die Nederland hierin inneemt. Volg het debat via webcasting.

Kunnen we Nederland zien als één grote metropool? En, zo ja, hoe kunnen we de agglomeratiekracht van ons stadland dan beter benutten? Welke stappen zijn nodig om het organiserend vermogen van onze metropolitaanse economie op te schalen? Wat is de kracht van afzonderlijke Nederlandse steden en hoe versterken we de onderlinge samenwerking tussen de stedelijke regio’s? Diverse wetenschappers en adviseurs tonen aan hoe aantrekkelijk Nederland is als investeringslocatie en wat de perceptie van investeerders is ten aanzien van Nederland. Sprekers en debattanten zijn: Carolien Gehrels, directeur Big Urban Client Arcadis, wethouder Mary Ann Schreurs (Gemeente Eindhoven), Frank ten Have (partner Deloitte) en Viek Verdult (partner Ecorys).

Battle for talent

Onderwerp van discussie is ook ‘the battle for talent’. In de huidige kenniseconomie is ‘human capital’ één van de belangrijkste factoren waarop steden met elkaar concurreren. Dat maakt het voor steden interessant om kenniswerkers aan te trekken en/of vast te houden. Tegelijkertijd kiezen veel hoogopgeleide Nederlanders expliciet voor een baan in andere Europese steden. Hoe winnen wij deze ‘battle for talent’? Wat moeten wij kenniswerkers bieden om hen aan ons te binden?

BNR Nieuwsradio: Meindert Schut

Deelname aan het Platform31-debat garandeert een stevig inhoudelijk gesprek over de Internationale concurrentiepositie van Nederland. Meindert Schut, voormalig hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio leidt het gesprek. Het debat wordt live uitgezonden via webcasting; na afloop komt er een compilatie op de website.

Meer informatie

Senay Ozdemir

06 57 94 39 23 – senay.ozdemir@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41