Inzicht in gezondheidsachterstanden met 29 gebiedsindicatoren

Van meer dan 1000 indicatoren uit verschillende gezondheidsmonitors en -overzichten naar 29 indicatoren voor een lokale samenhangende aanpak van gezondheidsachterstanden. Onlangs presenteerde Gezond in… de 29 gebiedsindicatoren die inzicht geven in de specifieke populatie en gezondheidsachterstanden in een bepaald gebied.

Onder leiding van GGD/GHOR en Gezond in… werkten vertegenwoordigers van het RIVM, de Vakgroep Epidemiologie van GGD/GHOR Nederland, ROS Netwerk, Gemeente Nieuwegein en de GDD Gelderland-Zuid mee aan de selectie en bundeling van indicatoren.

Integrale aanpak

De indicatoren zijn te gebruiken door gemeenten voor een gebiedsscan van wijk, dorp of kern en voor monitoring en evaluatie van gezondheidsachterstanden. Gezond in… adviseert een integrale aanpak op vijf sporen om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Het gaat hierbij om Gedrag & Vaardigheden, Participatie, Preventie & Zorg, Fysieke omgeving en Sociale omgeving. De 29 Gezond in… Gebiedsindicatoren geven inzicht in de vijf sporen en de algemene lokale gezondheidssituatie.

Om het gemeenten zo makkelijk mogelijk te maken de indicatoren toe te passen heeft de werkgroep een keuze gemaakt op een aantal selectiecriteria:

  • Aanwezigheid van gegevens op gebiedsniveau;
  • recente datum
  • landelijke beschikbaarheid
  • openbaar voor gemeenten en/of de GGD;
  • heldere en betrouwbare data;
  • relevant voor gezondheidsachterstanden;
  • beïnvloedbaar in gemeentelijk beleid en aanpak;
  • relatie tot de vijf sporen: Gedrag & vaardigheden, participatie, preventie & zorg, fysieke omgeving en sociale omgeving.
Vijf sporen

Vergelijken

De 29 Gezond in… gebiedsindicatoren geven een goede indruk van de lokale situatie. Ze zijn voor alle gemeenten toegankelijk en zij kunnen er zelf invloed in beleid en aanpak op uitoefenen. Gemeenten kunnen de cijfers vergelijken met buurgemeenten, de regio en landelijke cijfers. Uiteraard is er aanvullende informatie nodig om lokale keuzes te maken bij de aanpak van gezondheidsachterstanden. Bijvoorbeeld door het aanbod van zorg en welzijn in een gemeente in kaart te brengen en gesprekken te voeren met zowel professionals als inwoners.

Over Gezond in...

Gezond in… adviseert gemeenten hoe zij hun lokale aanpak kunnen versterken en brengt professionals uit alle disciplines bij elkaar. Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een lokale samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de burger zelf. Pharos en Platform31 voeren Gezond in… uit in het kader van het Nationaal Programma Preventie met financiering van het ministerie van VWS.

Meer informatie

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12