Inspirerende voorbeelden van huurdersbetrokkenheid

Corporaties en hun huurders willen de huurdersbetrokkenheid vernieuwen. Dat is deels ingegeven door de nieuwe Woningwet, maar ook vanuit de overtuiging dat zij elkaar dankzij samenwerking meer kunnen versterken. Als onderdeel van het pilotprogramma ‘Huurders aan de knoppen’, onderzocht Platform31 in samenwerking met Início enkele vernieuwende voorbeelden van huurdersbetrokkenheid bij beleid en beheer.

Corporaties wensen meer representativiteit in hun huurdersvertegenwoordiging, andersom heeft de huurdersvertegenwoordiging moeite met het werven van nieuwe leden. Ook willen ze graag meer regie over beheertaken in hun woningen. De vraag is hoe corporaties dit kunnen faciliteren. Welke nieuwe vormen van huurdersbetrokkenheid werken en waarom? Zes corporaties en huurdersorganisaties in Nederland gaven antwoord op die vragen.

Conclusies

Overeenkomstig is dat alle deelnemers uit het onderzoek al een vernieuwende aanpak hebben op het gebied van beleid en beheer. Die vernieuwende voorbeelden zijn in factsheets samengevat en inspireren de deelnemende corporaties aan het pilotprogramma. Ook de algemene conclusies en afwegingen bij huurdersbetrokkenheid zijn samengevat op een overzichtelijk factsheet.

Huurders aan de knoppen

In het pilotprogramma van ‘Huurders aan de knoppen’, dat loopt van oktober 2015 tot december 2016, zoeken acht corporaties en hun huurders vernieuwende alternatieven voor huurdersbetrokkenheid bij beleid en beheer. Zij kozen verschillende nieuwe vormen om huurders te betrekken. Eind dit jaar volgt een evaluatie.

Deelnemers
Deelnemende corporaties en hun huurders zijn: Actium, De Alliantie, Groenwest, Mozaïek Wonen, Pré Wonen, Waterweg Wonen, WBO Wonen en Wooninc.

Zie ook:


Contact
Vera Beuzenberg

Vera Beuzenberg

Projectleider

06 83 17 13 69