Huurders aan de knoppen!

Huurders die betrokken zijn bij hun wooncomplex, hun leefomgeving en hun corporatie. Huurders die zich inzetten voor hun eigen woonkwaliteit en die van hun buren. Hoe vinden corporaties deze ‘parels’ van huurders? Hoe kunnen ze hen het beste betrekken en helpen hun ideeën te realiseren? Tijdens de startbijeenkomst van het Pilotprogramma Huurders aan de knoppen! Spraken huurders en corporaties hun ambities uit over het vinden en betrekken van huurders bij beleid, beheer en buren.

Meer tevreden huurders

De groep is het eens. Huurderbetrokkenheid versterkt de legitimiteit van corporaties, zorgt voor beter beleid en creëert meer tevredenheid onder huurders. De traditionele vormen via formele huurdersvertegenwoordiging zijn niet meer het type huurderbetrokkenheid dat aan het wensbeeld voldoet. Huurders en corporaties wensen een bredere achterban te bereiken. Corporaties verlangen naar meer representativiteit en naar betrokkenheid op meerdere vlakken dan enkel bij beleid.

Nieuwe vormen ontwikkelen en testen in de praktijk

Corporaties en hun huurdervertegenwoordiging hebben een gezamenlijke missie. Uit de groep kwamen twee duidelijke lijnen naar voren waarop ze meer en andere betrokkenheid willen. Corporaties, huurders en Platform31 ontwikkelen gedurende dit pilotprogamma nieuwe vormen en testen deze in de praktijk.

Huurders aan de knoppen bij beleid

Ten eerste de betrokkenheid bij strategische beleidsvraagstukken. Nu zitten daar vaak nog enkel de traditionele huurdervertegenwoordiging aan tafel. Ideeën leven om de betrokken huurders af te stemmen op het thema en vraag die voorhanden ligt, door te werken met werkgroepen. Maar hoe verhouden die werkgroepen zich tot de formele huurdersvertegenwoordiging? Huurdervertegenwoordiging en corporaties willen hierin slim samenwerken om vanuit de eigen rol krachten te bundelen.

Huurders aan de knoppen bij beheer

Ten tweede de betrokkenheid op operationeel niveau. Betrokkenheid bij beheerzaken zoals de schoonmaak en veiligheid in een complex. Hoe kunnen corporaties en hun huurdervertegenwoordiging deze huurders ondersteunen? En hoe kan de corporatie of huurdersvertegenwoordiging de ideeën en kennis van deze betrokken huurders verzilveren en ook aan andere huurderszaken verbinden? Corporaties, huurders en Platform31 werken verschillende varianten uit.

Samen op zoek naar de parels

Iedere buurt kent enkele parels; huurders die zich inzetten voor hun buurt, complex of buren. Mevrouw de Vries gaat altijd even langs bij nieuwe bewoners in het complex om hen welkom te heten. Meneer Jansen heeft bouwtechnische kennis en zet zich graag in voor anderen. Hij zou voor de corporatie een ideale partner zijn om mee te denken over onderhoudsvraagstukken. Hoe vind je – als corporatie en huurdervertegenwoordiging – deze parels? Hoe kun je ervoor zorgen dat huurders het leuk vinden zich in te zetten zonder dat de formele structuren met verplichte (vergader)activiteiten afschrikken?

Meer informatie

Hanneke Schreuders

06 17 85 48 53 – hanneke.schreuders@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41

Vera Beuzenberg

06 83 17 13 69 – vera.beuzenberg@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41