Hoe gaat het met krimponderzoek in Nederland?

Op welke wijze verandert het perspectief (sociaal, economisch, cultureel) op krimpregio’s wanneer we accepteren dat deze regio’s echt anders functioneren dan stedelijke regio’s? Is leefbaarheid niet een inmiddels tot de draad versleten concept in het beleid gericht op de aanpak van krimpregio’s? Welke mythes over krimp zijn inmiddels ontkracht en welke nieuwe (wetenschappelijke) inzichten hebben we de achterliggende jaren opgedaan in het krimponderzoek?
plaatje krimponderzoek

Afgelopen vrijdag discussieerden in Utrecht krimp-wetenschappers uit heel Nederland onder leiding van Platform31 over krimponderzoek in Nederland. Wat is de stand van zaken? Wat weten we inmiddels, wat weten we nog niet en wat doen we met de kennis die er als is? Aan de hand van pitches van Gert Jan Hospers (Universiteit Twente), Frank Cörvers (Universiteit Maastricht), Tialda Haartsen (Universiteit Groningen), Sabine Meier (Hanzehogeschool) en Henri de Groot (Vrije Universiteit Amsterdam) werden de onderwerpen uit de Kennisagenda 2014 – zoals leefbaarheid, woningmarkt en de economische dynamiek in krimpgebieden – kritisch onder de loep genomen.

De resultaten van de discussie worden in het najaar in nauwe samenwerking met de aanwezige onderzoekers verwerkt tot een state-of-the-art-artikel waarin zowel de balans wordt opgemaakt van de centrale kennisvragen als vooruitgekeken naar toekomstig krimponderzoek, naar de kennishiaten en de daaraan verbonden nieuwe kennisvragen. Hier vindt u het programma van de bijeenkomst met een deelnemerslijst.

Meer informatie

Esther Slegh

06 57 94 33 96 – esther.slegh@platform31.nl