Het wijkteam als werkplaats

Overal in Nederland zijn wijkteams volop aan het werk. Ondertussen transformeert het sociale domein. Dat betekent: meer gebruikmaken van eigen kracht, eigen netwerk en eigen oplossingen. Dat klinkt goed, maar hoe pakken zij dit in de praktijk aan? Platform31 en RONT Management Consultants deden hiernaar onderzoek in wijkteams van de gemeenten Enschede en Uden. En brachten daarmee de dilemma’s van wijkcoaches in beeld. Die zijn samengevat in een praktische handreiking met twintig dilemma’s en een stappenplan voor het ‘wat-werkt-gesprek’. Een interview met Joost Vos, een van de auteurs en projectleider bij RONT.

Op welke achterliggende vraag is deze handreiking het antwoord?

“Vrijwel iedere wijkcoach steunt de gedachte achter de decentralisaties. Ook het idee van één gezin, één plan en één regisseur voor verschillende problemen is voor iedereen logisch. Al blijkt het in de praktijk nog niet zo eenvoudig om daar uitvoering aan te geven. Ons onderzoek geeft antwoord op de vraag waarom het zo ingewikkeld is om die transformatie voor elkaar te krijgen. Daarom brachten we de vragen waarmee professionals worstelen in beeld. Een voorbeeld: willen jeugdhulpverleners kinderverwaarlozing aanpakken in een gezin waar ook schulden zijn, vinden schuldhulpverleners juist dat daarvoor de beste kansen ontstaan als er eerst zich is op een oplossing voor de schulden. Beide prioriteiten zijn legitiem en verklaarbaar. Idealiter pakken professionals beide problemen in samenhang aan. Vanwege de verschillende oriëntaties en vaardigheden kiest ieder hierin een andere aanpak. Voor de cliënt voelt dat onlogisch en willekeurig.”

Welke oplossingen biedt deze handreiking?

“Deze handreiking helpt professionals die vraag achter de vraag aan te pakken. Wat is het onderliggende dilemma dat aan deze casuïstiek ten grondslag ligt? Door de meest herkenbare dilemma’s in beeld te brengen, bieden we professionals houvast om het gesprek te voeren. Dat maakt deze publicatie eigenlijk ook een inspiratiebundel. Daarmee hopen we aanknopingspunten te bieden voor een inhoudelijk dialoog over de meest voorkomende dilemma’s uit de praktijk.”

Voor wie is deze publicatie vooral interessant?

“De handreiking is vooral bedoeld voor wijkcoaches die met hun collega’s hun leervragen willen bespreken. Omdat ze hun eigen werkpraktijk herkennen in de twintig beschreven dilemma’s, helpt dat mensen hun alledaagse problemen op een andere manier bespreekbaar te maken. Zo kunnen ze stap voor stap naar elkaar toe groeien en ontstaat er meer inzicht in elkaars kwaliteiten. Gaandeweg ontstaat er een gezamenlijke nieuwe aanpak waarmee wijkcoaches hun dagelijks werk succesvol kunnen uitvoeren. Met andere woorden: de dialoog is het voertuig voor transformatie.”

Hoe kunnen professionals het beste hun voordeel doen met deze publicatie?

“Professionals kunnen deze handreiking gebruiken tijdens teambesprekingen. Mijn advies: ga aan de slag met de meest herkenbare dilemma’s, bijvoorbeeld omdat ze actueel zijn. Beperk u niet alleen tot het alleen bespreken van de casuïstiek, maar haal vooral de onderliggende vragen boven tafel.”