Het Europese gezicht van Platform31

Platform31 heeft eind september – samen met zijn internationale partners – de Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) gelanceerd. De presentatie van de SRIA vond plaats tijdens de tweedaagse JPI Urban Europe SRIA Launching Event ‘Transition towards Sustainable and Liveable Urban Futures’ in Brussel.

De Strategic Research and Innovation Agenda omvat een ambitieus plan voor de transitie van Europese steden. Daarin zijn de strategie en het programma uitgezet voor gezamenlijk Europees stedelijk onderzoek tot het jaar 2020. Binnen de internationale projecten BOOST en SEiSMiC heeft Platform31 een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de SRIA.

beeld nieuwsbericht SRIA

Waarom een Strategic Research and Innovation Agenda?

Voor Europese steden is de urgentie hoog om een transitie te maken naar een leefbare en duurzame toekomst. Het vereist de nodige veerkracht, herstellingsvermogen en inzet om de wereldwijde concurrentie aan te kunnen. Om deze transitie te verwezenlijken is de Strategic Research and Innovation Agenda ontwikkeld. Dit gebeurde binnen een proces van co-creatie, waarbij wetenschappers en belanghebbenden van lokaal tot internationaal niveau betrokken waren.
De SRIA levert een bijdrage aan een nieuw stedelijke onderzoek- en innovatieparadigma. De complexiteit van verstedelijking wordt aangepakt door het overbruggen van de innovatieruimte van strategisch onderzoek en de implementatie in de praktijk. De Agenda stippelt een werkbare routekaart uit voor het uitvoeren van projecten die dicht bij de burgers en hun behoeften staan.

Het overkoepelende principe van de SRIA is dat het actief de coördinatie ondersteunt van regionaal, nationaal en Europees onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie op het gebied van stedelijke evolutie. Om dit te bereiken is een coöperatief afstemmingsproces nodig: het definiëren van gezamenlijke doelstellingen; het ontwikkelen van gemeenschappelijke waarden; overeenstemming bereiken over een gezamenlijke strategie die voortbouwt op de nationale strategieën en sterke punten; kaders vaststellen voor samenwerking die uitgroeit tot een operationele basis voor gezamenlijke acties.

De SRIA heeft vijf zogeheten ‘thematic priorities’ vastgesteld, die bijdragen aan de ontwikkeling van essentiële stedelijke transities:

  1. Vibrant urban economies
  2. Welfare & Finance
  3. Urban Environmental Sustainability and Resilience
  4. Accessibility & Connectivity
  5. Urban Governance & Participation

Samenwerking

De SRIA Launching Event op 29 en 30 september werd georganiseerd in samenwerking met het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s. Het evenement werd bijgewoond door een breed publiek van stakeholders uit gemeenschappen van beleid, onderzoek en innovatie, waaronder een groot aantal vertegenwoordigers van de Europese Unie en afgevaardigden uit alle lidstaten.
Platform31 is nauw betrokken geweest bij de organisatie van het evenement, dat veel positieve reacties ontving van de 200 bezoekers. Ook hebben Platform31-medewerkers actief deelgenomen aan workshops en paneldiscussies. EUKN-directeur Mart Grisel droeg als spreker bij aan het afsluitende panel tijdens de zitting in het Europees Parlement.

De lancering van de Strategic Research and Innovation Agenda leverde een grote betrokkenheid op van relevante stakeholders in Europa bij de voorbereiding van de eerste stappen op weg naar de uitvoering van de SRIA.