Heldere positionering belangrijk voor toekomst TEEB-Stad tool

De TEEB-Stad tool helpt gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven om zicht te krijgen op de positieve effecten van stedelijk groen. Bijvoorbeeld op de gezondheid of de waarde van woningen.

Het instrument stelt de gebruiker in staat om het economisch en maatschappelijk potentieel van nieuw te ontwikkelen stadsgroen en -water strategisch te benutten. Met behulp van kengetallen geeft de tool aan welke baten er optreden bij verschillende ‘groene’ of ‘blauwe’ maatregelen. Zo maakt de tool de financiering en organisatie van natuurinclusieve oplossingen bespreekbaar. Het instrument is goed gedocumenteerd, maar wordt nog weinig gebruikt, blijkt uit een evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving. Verduidelijking van de functie van de tool in besluitvormingsprocessen kan richting geven aan de verdere ontwikkeling van het instrument.

De TEEB-Stad tool werd in 2013 gelanceerd. Platform31 ontwikkelde de tool – in opdracht van het ministerie van Economische Zaken – samen met Fabrique, LUZ architecten en Buck Consultants International.De TEEB-stad tool geeft direct inzicht in de baten van groen en blauwe
maatregelen van een project.