Grootheid in de uitvoering

Analyse Rijksbegroting 2016

Nederland zit niet te wachten op nieuwe grote gebaren en op meeslepende beleidsheroïek. Dat concluderen specialisten van Platform31 na een grondige analyse van de Rijksbegroting. Het kabinet zou moeten koersen op het afmaken van de hervormingen die in gang zijn gezet. Die koers vraagt de komende jaren nog veel inzet, creativiteit en aanpassingsvermogen van vooral de uitvoerders van dit beleid.

De ‘grootheid’ moet de komende jaren liggen in het goed uitvoeren van het beleid dat gericht is op de wereld dichtbij huis. Met veel energie, overtuigingskracht en moed werken duizenden mensen aan deze hervormingen. Denk aan medewerkers van wijkteams, leraren en gemeenteambtenaren. Dat zou het richtinggevende verhaal moeten zijn in de Rijksbegroting dat nu helaas te summier is uitgewerkt.

De keuze om vooral te focussen op de uitvoeringspraktijken dichtbij huis en niet voor grote nieuwe visies en dramatische beleidsgebaren, betekent niet dat Nederland geen ambities moet koesteren of geen oog zou moeten hebben voor de wereld buiten Nederland en kan wegkijken van het proces van globalisering.

Inhoud van de analyse:

  • Beschouwingen over het koersvast werken aan vijf gezamenlijke opgaven, inclusief epiloog.
  • Samenvatting Rijksbegroting per (voor stad en regio relevant) ministerie inclusief de belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens.

Meer informatie

Radboud Engbersen

06 19 87 24 64 – radboud.engbersen@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41

Koos van Dijken

06 35 11 58 15 – koos.vandijken@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41