Grensweerstanden in Limburg

Wat de krimpregio Zuidoost-Limburg doet verschillen van de andere Nederlandse krimpregio’s is dat het grenst aan één van de dichtstbevolkte grootstedelijke regio’s van Europa (Aken en Luik maken er deel van uit). Vanuit Den Haag gezien, ligt de streek perifeer; vanuit Limburg bezien, is het precies andersom. Maar volstaat die positie om de economie weer te laten bloeien? Radboud Engbersen (Platform31) en Monique Kremer (WRR) reisden af naar het zuiden en spraken met betrokkenen.

Lees hier het artikel dat is gepubliceerd in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Meer informatie

Radboud Engbersen

06 19 87 24 64 – radboud.engbersen@platform31.nl