Faciliteren ondernemers moet anders

Tussenrapportage Experiment Aangename aanloopstraten

Het experiment Aangename aanloopstraten is bijna een jaar aan de gang. Negen gemeenten en één stedelijke regio experimenteren met de aanpak van hun aanloopstraten. Tijd om de tussentijdse resultaten te presenteren in een tussenrapportage. Het experiment loopt nog tot eind 2016.

Gaten in het winkellandschap

Door een dalende totaalvraag en veranderende kwalitatieve vraag naar winkelmeters, vallen er sinds enkele jaren gaten in het Nederlandse winkellandschap. Deze gaten manifesteren zich in kernwinkelgebieden, maar zeker ook in de gebieden daaromheen, in de zogeheten aanloopstraten. Leegstand op zichzelf is ongewenst, voor de betreffende vastgoedeigenaren en andere direct betrokkenen, zoals naburige ondernemers en bewoners in de straat. Een te hoge en te geconcentreerde winkelleegstand kan bovendien leiden tot een negatieve uitstraling en dalende functie van een winkelgebied als geheel. Het kan zelfs een neerwaartse spiraal voor de bredere binnenstad veroorzaken. In die gevallen is actief ingrijpen en nadenken over een nieuwe invulling voor straten en gebieden van belang.

Aanloopstraten

Verandering

Uit de tussenrapportage blijkt onder andere dat het besef bij veel gemeenten is doorgedrongen dat het faciliteren van ondernemerschap in (binnen)steden de komende jaren anders moet worden vormgegeven dan de afgelopen decennia het geval was. Gemeenten denken nu na over zaken als winkelstraatmanagement, publiek-private afstemming en meer aandacht voor consumentenbeleving en online retail. Het aantal winkelbestemmingen moet terug: andere functies (wonen, zorg, dienstverlening, cultuur, vrijetijd) moeten in de binnensteden, en in het bijzonder aanloopstraten, landen. Deze transformatievraag is een belangrijk aspect en komt in de tussenrapportage aan de orde. Veel gemeenten worstelen nog met de vraag hoe zij met deze opgave moeten omgaan. Daarom wordt hier ook in de komende maanden aandacht aan besteed.

Deelnemers

Tijdens het experiment Aangename Aanloopstraten wordt in negen gemeenten en één stedelijke regio geëxperimenteerd met de aanpak van aanloopstraten. Het gaat om gemeenten en straten met een uiteenlopend karakter en specifieke ruimtelijke en economische kenmerken: Alkmaar, Castricum, Cuijk, Den Haag, Den Helder, Helmond, Hilversum, Parkstad Limburg, Schiedam en Zaanstad. In anderhalf jaar doorlopen deze gemeenten hun eigen proces, waarbij zij elkaar regelmatig ontmoeten op werkbezoeken en expertmeetings.

Publicaties

Onder begeleiding van Platform31 delen ze lokaal ontwikkelde strategieën, instrumenten, bespreken procesvormen en agenderen heikele kwesties. De tussentijdse resultaten daarvan staan in de tussenrapportage . In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en stedenbouwkundig bureau Mdbs worden bovendien ‘Biografieën van de winkelstraat’ opgesteld die nodig zijn om historische analyses van de specifieke aanloopstraten te maken die kunnen leiden tot frisse perspectieven op de toekomst. Planschade, het creëren van voorzienbaarheid en het vastgoedperspectief zijn onderwerpen die nog op de agenda staan voor de komende maanden.

Contact
Arjan Raatgever

Arjan Raatgever

Senior projectleider

06 57 94 39 38