Experts over de toekomst van tijdelijke retail

Pop-up shops, ondernemers die detailhandel mengen met horeca of dienstverlening, tijdelijke flagshipstores, seizoensgebonden winkels en andere tijdelijke retailconcepten. In steeds meer Nederlandse steden vormen ze een vertrouwd straatbeeld. Deze nieuwe vorm van ondernemen is kansrijk, zo blijkt uit twee expertsessies die Platform31 en het Ministerie van Economische Zaken organiseerden.

Professionals uit de retail-, vastgoed- en overheidssector onderzochten de praktische kansen en knelpunten van deze nieuwe, groeiende ‘sector’. Ze omschrijven tijdelijke retail als kansrijk, omdat ze (experimenteer)ruimte biedt voor startende ondernemers, een proeftuin vormt voor nieuwe concepten en businessmodellen en de vitaliteit in winkelgebieden stimuleert. Toch blijken de verschillen in Nederland nog groot. Zijn Almere en Groningen al vertrouwd met dit nieuwe concept, voor veel andere steden is tijdelijke retail nog onbekend en daardoor vaak onbemind.

Scepsis

Steden kennen hun scepsis vooral toe aan knelpunten bij de vastgoedkant. Pandeigenaren en/of makelaars zouden weinig interesse tonen. Daarnaast zien retailers conservatieve huurregels, strenge bestemmingsplannen, issues met gemeentelijke belastingen en lange vergunningsprocedures als belangrijke struikelblokken. Ook ervaren zij dat veel relevante partijen elkaar niet goed weten te vinden.

Praktijkgerichte oplossingen

Wat deze knelpunten betreft wordt ook buiten dit project al hard gewerkt. Zo staan de Drank- en Horecawet en de huurprijswetgeving op het netvlies van de politiek en binnen de Retailagenda wordt gezocht naar manieren om deze wetgeving zo aan te passen dat ze aansluit bij de behoeften van de retailmarkt anno 2015. Op het gebied van regelluwe zones organiseert Platform31 dit jaar nog de pilot Verlichte regels winkelgebieden, om te onderzoeken welke regelgeving noodzakelijk is en welke niet.

Matchmakers

Om optimaal te profiteren van de kansen, is extra aandacht nodig voor een aantal zaken. Zoals het vinden of opleiden van matchmakers. Dit zijn meestal lokale ondernemers die met een duurzaam businessmodel tijdelijke vraag en aanbod van winkelvastgoed bij elkaar brengen. Deze matchmakers spreken de taal van de verschillende partijen – ondernemers, vastgoed en gemeente – en weten hen aan elkaar te verbinden. Ze ontzorgen met passende diensten en stimuleren het ontwikkelen van duurzame businessmodellen. Een ander belangrijk advies dat uit de expertsessies naar voren kwam, gaat over de procesvoering. De aanwezigheid van een formele of informele ‘accountmanager’ voor tijdelijke retailinitiatieven, vanuit het centrummanagement of vanuit zelfstandig ondernemerschap blijkt cruciaal voor het slagen of falen van tijdelijke retail. Zo’n ‘accountmanager’ kan tijdelijke winkeliers namelijk ondersteunen bij de aanvraag van vergunningen en hen waar nodig koppelen aan vastgoedpartijen.

Zelf bijdragen?

De volledige uitkomsten van de expertsessie zijn gebundeld in het beknopte rapport Retail in de tijdelijkheid: experts over de toekomst van tijdelijke retail (15 pagina’s). Wilt u bijdragen aan de ontwikkelingen rondom tijdelijke retail, of heeft u vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met Arjan Raatgever.

Meer informatie

Arjan Raatgever

06 57 94 39 38 – arjan.raatgever@platform31.nl
nl.linkedin.com/in/arjanraatgever