Experiment Klushuur officieel van start

Voor het experiment Hoogste tijd voor klushuur hebben zich 9 corporaties aangemeld. Donderdag 19 februari gaat het experiment officieel van start met de eerste workshop. Aan de orde komen de juridische (on)mogelijkheden van klushuur en bijpassende vastgoedstrategie. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid voor de deelnemers om elkaar te leren kennen en om de eerste ervaringen en dilemma’s met klushuur te delen.

Deelnemende corporaties

Clavis, Haag Wonen, Havensteder, Lefier, Mitros Mitros, Volksbelang, Wonen Centraal, Wonen Limburg en Wooncompagnie zijn de corporaties die het experiment klushuur aandurven. De een heeft al geruime tijd ervaring met het concept (Havensteder), anderen staan nog helemaal aan het begin van de verkenning naar de mogelijkheden. Ook de insteek van klushuur verschilt nogal per deelnemer. Er zijn corporaties die het willen implementeren als regulier beleid bij mutatie, de ander wil het als optie aanbieden aan zittende huurders en weer een ander wil het toepassen bij een vooraf bepaald specifiek complex. Juist deze diversiteit van strategieën maakt dat het experiment het complete plaatje van de (on)mogelijkheden van klushuur gaat blootleggen.

Expertteam

Voor begeleiding van de experimentpartners heeft Platform31 een expertteam samengesteld: Michel Klaassen van PBOV heeft Havensteder begeleidt bij de eerste kluswoningen, Vannimwegen heeft jarenlange ervaring met zelforganisatie innovatieve participatie, Fons Lustenhouwer weet hoe je een van klushuur een sluitende business case kan maken en Georgie Geurts van VBTM advocaten heeft zich verdiept in de juridische varianten van klushuur. Dit expertteam staat ten dienste van de deelnemers van het experiment en sluiten aan bij de snelheid waarmee de deelnemers klushuur willen gaan implementeren.
Platform31 begeleidt het totale experiment en zorgt ervoor dat de geleerde lessen geborgd en gedeeld worden.

Wilt u zich op de valreep nog aanmelden? Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie

Hoogste tijd voor Klushuur!

Radboud Engbersen

Radboud Engbersen

Senior projectleider

06 19 87 24 64