Energiesprong zoekt corporaties voor ontwikkeltraject duurzaam langer thuis

Energiesprong zoekt corporaties die woningen duurzaam willen renoveren zodat de bewoners langer thuis kunnen wonen. Woningcorporaties die een concrete opgave hebben op het gebied van duurzaam renoveren krijgen de kans samen met Energiesprong een bijzonder ontwikkeltraject te doorlopen.

Ontwikkeldagen

Marktpartijen gaan tijdens zogenoemde ontwikkeldagen op basis van de concrete vraag die corporaties hebben renovatieconcepten ontwikkelen. “Wij zoeken daarom corporaties die woningen hebben die zij op een duurzame wijze levensloopbestendig willen maken”, zegt programmamanager Harmke Bekkema. “Dat kunnen woningen zijn waar nu al ouderen in wonen. Maar het kunnen even goed woningen zijn waarvan de huurder in de leeftijd van 55 tot pakweg 65 is en die je als woningcorporatie met het aanbieden van extra comfort laat voorsorteren op het ouder worden.”

De eerste ontwikkeldag is op 2 juni. Corporaties maken dan kennis met een aantal door Energiesprong geselecteerde bouwpartijen. Deelnemende corporaties lichten hun vraag en aanbod toe. Op de tweede ontwikkeldag presenteren partijen hun aanpak. Dan gaan de deelnemers de vraag aanscherpen”, zegt Bekkema. Op de laatste ontwikkeldag, in het najaar, presenteren de partijen hun definitieve plannen.

Intentie

Bekkema benadrukt dat de deelnemende corporaties niet verplicht zijn om het plan ook daadwerkelijk uit te voeren: “Wel moeten zij de intentie hebben om iets met de woningen te doen.” Een andere voorwaarden voor deelname aan het traject is dat het aanbod van de corporaties rijwoningen uit de periode 1950-1980 zijn.

Over Duurzaam Thuis

Onder de naam Duurzaam Thuis gaat Energiesprong, onderdeel van Platform31, corporaties en marktpartijen uitdagen duurzame aanpassingen te bedenken om woningen zorggeschikt te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een groot deel van de woningvoorraad ongeschikt is om daar tot hoge leeftijd in te blijven wonen. “Tegelijkertijd is het overheidsbeleid gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen”, zegt de programmamanager.

Uitgangspunt van Duurzaam Thuis is trajecten in gang zetten om woningen geschikt te maken om er langer zelfstandig in te kunnen blijven wonen. Daarbij kan de huidige energierekening als financieringsinstrument worden ingezet. Het resultaat is dan een Nul-Op-de-Meterwoning waarbij de huurder het bedrag dat hij normaal voor zijn energie aan de energiemaatschappij betaalt dan aan de woningcorporatie overmaakt.

Zie ook: platform31.nl/duurzaamthuis

Als corporatie meedoen aan Duurzaam Thuis? Aanmelden kan door een
mail te sturen naar harmke.bekkema@platform31.nl.

Meer informatie

Harmke Bekkema

06 18 88 07 31 – harmke.bekkema@platform31.nl
linkedin.com/harmke-bekkema