Energierekening kan veel scholen helpen

Door energie- en onderhoudslasten in te zetten ontstaat er een extra geldstroom waarmee schoolbesturen hun schoolgebouwen kunnen renoveren en verduurzamen. Dat zegt Olivier Lauteslager van School vol Energie, een programma van Platform31/Energiesprong. Hij reageert daarmee op berichten in de media, dat door geldgebrek duizenden schoolgebouwen in Nederland verpauperen.

Er zijn in diverse gemeenten waaronder Rotterdam, Utrecht en Bergen op Zoom pilots in voorbereiding waar met de inzet van de ‘oude energie- en onderhoudsrekening’ een substantieel deel van businesscase kan worden gemaakt. “Hierdoor is het bedrag dat scholen van de gemeente of het Rijk nog nodig hebben veel lager dan bij nieuwbouw of grootschalige renovatietrajecten waarbij niet naar Nul op de Meter wordt gestreefd”, aldus Olivier Lauteslager.

Het draait binnen de beoogde pilots niet alleen om energiebesparing. “Ze dragen ook daadwerkelijk bij aan het toekomstbestendig en gezond maken van bestaande schoolgebouwen, mede dankzij de inzet van de exploitatielasten. Gezonde gebouwen bevorderen de leerprestaties en verlagen het ziekteverzuim”

Uit onderzoek van Energiesprong blijkt dat scholen op het gebied van energiezuinigheid flinke stappen kunnen zetten. Zo heeft slechts zeven procent van de gebouwen een energielabel. Daarvan heeft 75 procent een energielabel C of lager. Daarnaast voldoet 80% van de schoolgebouwen niet aan de eisen voor binnenklimaat. “Dus daar valt een flinke winst te behalen. Juist door ambitie op energie en binnenklimaat te combineren kunnen bouwers tot efficiënte integrale oplossingen komen, waarop ze garanties kunnen geven.”

Om de kosten voor dergelijke grootschalige renovaties te drukken is het belangrijk dat toeleveranciers en bouwpartijen samenwerken om duurzame renovatieconcepten te ontwikkelen. “Zij kunnen een groter deel van de markt in één keer bedienen waardoor ook de prijs omlaag kan omdat zij het product bij meerdere bestaande scholen kunnen toepassen”, benadrukt Lauteslager.

Green Deal

School vol Energie is onderdeel van de Green Deal Scholen. De activiteiten in het uitvoeringsprogramma hebben tot doel schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Vanuit de Green Deal helpt School vol Energie schoolbesturen naar een Nul op de Meter gebouw.