Effect maatregelen Miljoenennota op onderkant arbeidsmarkt zeer beperkt

De aangekondigde maatregelen in de Miljoenennota stimuleren dat mensen weer aan het werk gaan: werk moet lonender; de armoedeval kleiner en meer kansen voor herintreders. Dit zijn prima maatregelen voor werkenden. Op de onderkant van de arbeidsmarkt hebben deze maatregelen echter onvoldoende effect.

Daarvoor zijn twee oorzaken. Ten eerste zijn er meer banen nodig aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De (langdurige) werkloosheid aan de onderkant is groot. Ook neemt, ondanks de 100 miljoen euro extra, het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening af. Door de krimpende re-integratiebudgetten, de verkorting van de WW en de magere werkgelegenheidsgroei zal het aantal bijstandsgerechtigden toenemen. En de groep wordt door het op slot zetten van de sociale werkplaatsen en de Wajongers voor de gemeente groter en complexer.

De regering kan meer positieve effecten verwachten als ze de complexe en beperkende maatregelen rond de Participatiewet, Sociaal Akkoord, garantiebanen, doelgroepen, WSW en de Wet werk en zekerheid vereenvoudigt en de beleidsvrijheid van gemeenten en arbeidsmarktregio’s vergroot. Dat geeft experimenteerruimte en meer ruimte voor vernieuwende aanpakken.

Ten tweede heeft ‘arbeidsmarkttoeleiding’ geen enkele zin als niet eerst de bestaande schuldenproblematiek wordt aangepakt. Mensen met problematische schulden zijn vaker ziek, presteren slechter op het werk en blijven langer in een uitkeringssituatie. Het oplossen van schulden moet dus prioriteit hebben in de hulpverlening.

Gemeenten kunnen dat bevorderen door wijkteams met meer specifieke financiële kennis toe te rusten. Tussen de 400.000 en 500.000 huishoudens in Nederland hebben problematische schulden.

Meer informatie

Karien van Dullemen

06 12 40 75 55 – karien.vandullemen@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41