Eerste wooncoöperatie sinds nieuwe Woningwet een feit

Zelforganisatie in Nederland is in opkomst, ook in het woondomein. Op steeds meer plekken ontstaan daarom plannen voor wooncoöperaties. Platform31 begeleidde de afgelopen twee jaar veertien koplopers in het Experimentprogramma Nieuwe Kansen voor de Wooncoöperatie en had daarnaast veel contact met andere initiatieven.

Sinds de aanname van de Woningwet is de weg vrij voor de verdere ontwikkeling van wooncoöperaties. Het opzetten van een wooncoöperatie blijkt echter een taai proces. Initiatiefnemers krijgen te maken met de wereld van businesscases, vastgoedfinanciering en wet- en regelgeving op de woningmarkt.

Overdracht

Maar de aanhouder wint, zo blijkt in Friesland. Op 31 mei draagt woningcorporatie Elkien 25 woningen over aan Doarpskorporaasje Jirnsum. De eerste wooncoöperatie sinds de nieuwe Woningwet is daarmee een feit.

Heft in eigen hand

Elkien maakte vorig jaar bekend niet meer te willen investeren in het seniorencomplex Dekemahiem. De woningcorporatie wilde het complex slopen, en anticipeerde daarmee op de bevolkingskrimp in het gebied. De vraag naar woningen neemt daardoor in de toekomst immers af. Maar volgens de bewoners van Jirnsum is er de komende jaren nog wel degelijk behoefte in de regio. Ze kwamen in actie om het complex Dekemahiem voor de gemeenschap te behouden.
Het plan om een wooncoöperatie op te richten was hiermee geboren. Het dorp neemt de renovatie en verhuur van het complex in eigen hand. Elkien reageerde enthousiast en ook de gemeente Leeuwarden, waar Jirnsum onder valt, wilde bijdragen. Doarpswurk begeleidde de bewoners in het proces.

Sociale huur voortzetten

Wooncoöperaties die bezit van een corporatie willen overnemen en sociale huur willen voortzetten, lopen dikwijls tegen de marktwaardes van woningen aan. Het complex in Jirnsum is echter getaxeerd op 750.000 euro, waardoor zelfs na renovatie een huurprijs van 450 euro per maand mogelijk blijft. De Doarpskorporaasje kreeg hun businesscase rond dankzij inbreng van de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, Elkien, de Rabobank en enkele financiers uit het dorp. De coöperatie streeft ernaar om binnen twintig jaar alle leningen af te betalen. De doelgroep bestaat uit eenpersoonshuishoudens, studenten, starters en senioren, zowel in het dorp als daar buiten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum.

Meer informatie

Leeuwarder Courant
Doarpswurk

Tineke Lupi

Tineke Lupi

Projectleider

06 57 94 37 51