Eerste exemplaar ‘Trickle down in de stad’ voor wethouder Brandligt

Vandaag is het eerste exemplaar van de Platform31-publicatie ‘Trickle down in de stad’ aangeboden aan wethouder Stephan Brandligt (werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad) van Delft. Het is een onderzoek naar hoe de aanwezigheid van hoogopgeleiden in een stad het aantal banen voor laagopgeleiden beïnvloedt.
overhandiging Trickle Down
Het aanbieden van de Platform31-publicatie ‘Trickledown in de stad’. Rechts wethouder Stephan Brandligt, links Henk Jan Bierling - Foto: Arjan Schuitman

Henk Jan Bierling van Platform31 overhandigde de publicatie aan wethouder Brandligt: “Het onderzoek is een mooi voorbeeld van de bijzondere samenwerking tussen de steden van het G32-Stedennetwerk, onderzoeksinstellingen en Platform31 als onafhankelijke kennisorganisatie. Steden werken mee aan kennisontwikkeling en kunnen dit direct toepassen in de praktijk. Ik wil de betrokken onderzoekers en ambtenaren hartelijk bedanken.”

Kenniseconomie

Wethouder Brandligt: “Delft investeert al jaren in de kenniseconomie. Actueel is de discussie in de stad of we dit moeten blijven doen. Dit gelet op onze krappe financiële situatie en het feit dat de bijdrage die Delft ontvangt uit het gemeentefonds niet in verhouding staat tot onze belangrijke centrumfunctie. Het onderzoek geeft ons goede argumenten om ons beleid voort te zetten.”

Uit het onderzoek blijkt dat laagopgeleiden in steden met veel hoogopgeleiden meer kans op werk hebben. Maar deze kansen leiden niet altijd tot een lagere werkloosheid onder laagopgeleiden.

Regionaal

Het onderzoek toont ook de noodzaak aan om arbeidsmarktvraagstukken regionaal aan te pakken. Steden hebben immers te maken met regionale verdringing: de banen voor laagopgeleiden in de steden worden ingevuld door mensen uit de wijdere regio.

Beleidsmedewerkers van de gemeente Delft waren intensief betrokken bij het vaststellen en beantwoorden van de onderzoeksvragen van dit onderzoek. Dat geldt ook voor ambtenaren van Arnhem, Haarlem, Leeuwarden en Zaanstad.

De hele publicatie downloaden

Het onderzoek werd uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen/Atlas voor gemeenten.