Eérst schulden oplossen, daarna pas andere problemen aanpakken

Persbericht 23 september 2015

Als mensen problemen hebben bij het vinden van werk, met hun gezondheid of moeilijkheden in relaties, is het nodig eerst naar hun financiële situatie te kijken. Problematische schulden zitten het oplossen van andere problemen in de weg. “Het oplossen van schulden moet dus de eerste prioriteit hebben.”

Dat zegt Helga Koper van Platform31. “Schaarste, bijvoorbeeld schulden, beperkt het denkvermogen van mensen. Mensen gaan bij de dag gaan leven en zijn niet meer bezig met het oplossen van hun problemen. Met het oplossen van de schuldenproblematiek neemt de effectiviteit van de hulpverlening op het gebied van werk en gezondheid enorm toe. Wijkteams hebben daar wel specifieke, financiële kennis voor nodig.”

Wijkteams in Arnhem, Eindhoven en Zaanstad geven aan te weinig financiële kennis te hebben om mensen met schulden te kunnen helpen. 70 procent van de hulpvragen is financieel van aard.

Tussen de 400.000 en 500.000 huishoudens in Nederland hebben problematische schulden. Mensen met problematische schulden zijn vaker ziek, presteren slechter op het werk en blijven langer in een uitkeringssituatie.

VNG en Platform31 maakten een gids voor wijkprofessionals waarmee ze cliënten effectief kunnen helpen bij het oplossen van financiële problemen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam de gids: ‘De eindjes aan elkaar knopen’ vanmorgen in ontvangst. De publicatie is gemaakt in opdracht van het landelijke project Integrale Aanpak.

Meer informatie

Karien van Dullemen

06 12 40 75 55 – karien.vandullemen@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41