Economische vernieuwing in stad en dorp

Niet alleen wijken in grote steden blijken kraamkamers van economische vernieuwing, ook in kleine Friese, Groningse en Drentse dorpen wemelt het van de initiatieven. In het experimentenprogramma Wijk- en Plattelandseconomie staan deze initiatieven die kleinschalige economische bedrijvigheid ontwikkelen en stimuleren centraal. De economische gevolgen van trends als automatisering en robotisering, ontgroening en vergrijzing, arbeidsmarktflexibilisering worden steeds meer zichtbaar, zo blijkt uit de verschillende projecten.

wijk en dorpeconomie 1

Oude melkfabrieken

In het experimentenprogramma wijk- en dorpseconomie staan zowel de multiculturele belevingsstraten van Rotterdam en Utrecht – die aansluiting zoeken bij de groeiende etnische vertierindustrie – als het belevingscentrum van het Friese dorp Buitenpost centraal. Het experimentenprogramma trok van de oude melkfabrieken in de dorpen Oudega (Friesland) en de Groeve (Drenthe) naar de Roermondse wijk Donderberg en het Drentse dorp Havelte.

SpareSpace

In Oudega en De Groeve proberen ondernemers het zuivelerfgoed een tweede leven te geven, terwijl in Roermond en Havelte goede ervaringen zijn opgedaan met het SpareSpace-concept. Dit concept is bedoeld om minder zichtbare zzp’ers een beter zichtbare plek te geven in het straatbeeld en daarmee in de wijkeconomie. .

Het experimentenprogramma doet ook het NS Station van Winschoten aan waar sociaal ondernemerschap en nieuwe economische bedrijvigheid hand in hand. Gaan. Een bewonersbedrijf In Delfzijl-Noord heeft het plan om kleinschalige duurzame bedrijven te ontwikkelen en in het Drentse Eexterveenschekanaal moet een oude marechausseekazerne als mogelijke sociaal-maatschappelijke katalysator gaan werken. Het Groningse dorp Nieuwolda wil door energieambities nieuwe impulsen geven aan de streekeconomie.

wijk en dorpeconomie - spare space

Analyses

De afgelopen anderhalf jaar zijn verschillende analyses gemaakt van de dertien pilots die er deel van uitmaken. Deze maand zijn weer twee nieuwe analyses gemaakt. De eerste gaat over het project SpareSpace, een project dat onder meer is uitgevoerd in Harlingen en Franeker en zich zowel richt op startende ondernemers als op een innovatieve aanpak van winkelleegstand.

Overbewinkeling en leegstand is een groot maatschappelijk probleem en dwingt tot een fundamentele bezinning op winkelstraten. Moeten we nog wel van ‘winkelstraten’ spreken? Zijn benamingen als ‘buurtstraten’, ‘leefstraten’ of ‘werkstraten’ niet veel relevanter? De methodiek SpareSpace zet ons op een originele manier aan het denken.

Van melkfabriek naar multifunctioneel centrum

De tweede analyse brengt ons naar het dorp De Groeve in de gemeente Tynaarloo in Drenthe. Hier heeft een lokale ondernemer het plan opgevat om een oude melkfabriek te ontwikkelen tot een modern multifunctioneel centrum. Erfgoed kan bij uitstek een katalysator zijn van nieuwe economische dynamiek in een dorp of streek. Platform31 heeft voor deze initiatiefnemer een analyse gemaakt van de centrale provinciale en gemeentelijke beleidsprogramma’s om haar initiatief in de juiste maatschappelijke context te plaatsen.

Daarnaast zijn binnen het experimentenprogramma ook analyses te vinden van de pilots West-Kruiskade (Rotterdam), Afrikaanderplein en omstreken (Rotterdam), Amsterdamsestraatweg (Utrecht) en de wijk Donderberg In Roermond. Deze analyses functioneerden tot voor kort alleen binnen de pilots, maar omdat er veel belangstelling voor is, brengen we ze hier bij elkaar. De komende tijd gaan wij deze analyses verder aanvullen.

Zie ook:

Wijk- en dorpseconomie


Meer informatie

Radboud Engbersen

06 19 87 24 64 – radboud.engbersen@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41


Ruud Dorenbos

06 35 11 58 04 – ruud.dorenbos@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41