Doe mee aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden

Stelt u zich een winkelgebied voor waar geen regels gelden. Welke regels zouden we dan minimaal willen afspreken? Kan meer verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in winkelgebieden naar de belanghebbenden in het gebied? Het antwoord op deze vraag onderzoekt Platform31 in de pilot Verlichte regels winkelgebieden. Meedoen? Platform31 zoekt nog ondernemersverenigingen, verenigingen van vastgoedeigenaren en gemeenten die ’hun’ winkelgebied durven aan te melden.

Minder regels voor méér ondernemerschap en méér ruimte voor innovatieve retailconcepten. In een notendop is dit het doel van de pilot Regelloze winkelgebieden. Want hoe zeer regels, wetten en voorschriften ooit vanuit de beste bedoelingen en democratisch zijn ingevoerd, leiden ze bij elkaar opgeteld in veel winkelgebieden tot grote beperkingen en hoge kosten voor ondernemers.

Doorlichten van regels

De pilot Regelloze winkelgebieden houdt bestaande wet- en regelgeving die van invloed is op de detailhandel kritisch tegen het licht . En doet per deelnemend winkelgebied aanbevelingen over het verbeteren, schrappen of slimmer toepassen van onder meer planologische regels (bv. bestemmingsplannen en de Ladder voor Duurzame Verstedelijking), Algemene Plaatselijke Verordeningen en het huurrecht voor winkelpanden en de Drank- en Horecawet. Waar nodig helpt Platform31 om binnen gemeenten en richting de Rijksoverheid procedureproblemen op te lossen. Zo krijgen lokale belanghebbenden een grotere verantwoordelijkheid met het schrappen van regels. Per pilotgebied onderzoeken we hoe zij dat kunnen organiseren.

Gekoppeld aan Retailagenda

De pilot volgt de doelstellingen van de nationale Retailagenda die minister Kamp binnenkort presenteert. Naast het terugbrengen van lokale regelgeving in deelnemende winkelgebieden, vertaalt Platform31 de lessen en onderzoeken vanuit de landelijke Retailagenda ook naar de pilotgebieden. En andersom: het projectteam gebruikt de praktijkervaringen uit de pilotgebieden als voorbeelden voor de landelijk detailhandel. Zodat heel Nederland van deze pilot kan profiteren. Als het terugbrengen van lokale regelgeving in de pilotgebieden op gang komt, ontstaat er bovendien meer ruimte om te experimenteren met of aanpassen van landelijke wet- en regelgeving.

Inschrijven

Helpt u mee om de detailhandelssector en de fysieke gebieden waarin zij opereert klaar te maken voor de toekomst? Experimenteer samen met Platform31 en projectpartner Expertteam Winkelgebieden met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. Het projectteam zoekt nog deelnemende ondernemers uit winkelgebieden in krimp- en groeiregio’s, grote steden en kleinere kernen. Aanmelden kon tot 27 februari 2015.

platform31.nl/verlichteregelswinkelgebieden


Meer informatie

Arjan Raatgever – projectleider Ruimte en Economie

06 57 94 39 38 – arjan.raatgever@platform31.nl
nl.linkedin.com/in/arjanraatgever