“Denk in doelen, niet in wettelijke taken”

Directeur Plaform31 tijdens RPS ‘Rotterdams Peil’

“Nederland is een voorloper als het gaat om het aanpakken van de problemen die verstedelijking met zich meebrengen. “Met onze kennis kunnen we van die aanpak zelfs een goed exportproduct maken, want steden over heel de wereld krijgen met het problemen van watervoorziening en infrastructuur te maken”, aldus Hamit Karakus, algemeen directeur Platform31, kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. “Maar dan zullen we nog veel meer moeten denken in doelen in plaats van taken. Overheden en organisaties als gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen denken nog te veel vanuit de wettelijke taken die ze hebben en niet in het halen van doelstellingen.”

Hamit Karakus sprak tijdens de 4e editie van ‘Rotterdams Peil’, een netwerkbijeenkomst van advies- en ingenieursbureau RPS uit Delft over het thema ‘Klimaat- en wateradaptie in het stedelijk gebied’. “De klimaatverandering zorgt in 2050 voor een temperatuurstijging tussen de 1 en 3 graden Celcius, afhankelijk van welk scenario je bekijkt. Daarnaast stijgt de zeespiegel met 85 centimeter en wordt het aantal dagen met extreme neerslag verdubbeld.” Los van de klimaatverandering is er in Nederland ook nog sprake van een flinke bodemdaling.

Toenemende verstedelijking

De directeur van Platform31 zette deze problematiek in het kader van de toenemende verstedelijking, die wereldwijd plaatsvindt. “Nu woont de helft van de wereldbevolking in steden, in 2050 tweederde.” Volgens Karakus was overtollig water in het verleden vooral een probleem van het buitengebied. “Maar het wordt steeds vaker een probleem van de steden. Vragen zijn`; hoe houd je het water vast in de stad, hoe zorg je voor voldoende drinkwater en hoe houd je de stad koel?”

Nederland moet de kennis over waterveiligheid verder door ontwikkelen en dat niet laten lopen. Karakus: “Nederland is groot geworden met de toepassing van windmolens, maar heeft die kennis niet door ontwikkeld. Het buitenland heeft ons ingehaald.” Karakus pleitte tijdens de bijeenkomst voor ‘ontschotting’. “We denken nog in gemeentegrenzen en dat is de klassieke manier. Als je taken en financiën bij elkaar brengt om een gezamenlijk doel te bereiken, dan kan je slim en efficiënt investeren, dan komen er innovatieve oplossingen en andere technieken. Het wordt tijd dat we met elkaar aan de slag gaan. Platform31 wil dit agenderen en uitproberen om de keten opnieuw te organiseren.”

Drijvend bouwen

Rutger de Graaf, lector Waterinnovatie aan de Hogeschool Rotterdam, constateerde tijdens ‘Rotterdams Peil’ dat verstedelijking wereldwijd juist in kwetsbare gebieden plaatsvindt. “We moeten de techniek van drijvend bouwen veel meer toepassen. Als je een drijvende stad bouwt komt alles samen als het om waterproblematiek gaat. En, die techniek kan ook worden toegepast op de slappe bodem, die we in delen van Nederland ook hebben. De techniek is niet het probleem, maar wel het bij elkaar krijgen van financieringsstromen.”

Commercieel directeur Stef van Remmen noemde het initiatief in de gemeente Vianen een goed voorbeeld van de ontschotting. In Vianen bestaat het zogenaamde Watertorenberaad, dat zich opmaakt voor een duurzame en klimaatbestendige toekomst. Met steun van het ministerie van IenM is er een zogenaamde Blue Deal gesloten, waarbij de gemeente Vianen, Waterschap Rivierenland met partijen zoals RPS gezamenlijke projecten aanpakt, bijvoorbeeld als het gaat om de waterproblematiek in het centrum.