De Omgevingswet: wat is dat nou?

Lancering Kennisdossier Omgevingswet

De Omgevingswet is op 22 maart met grote meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer. Dit betekent dat deze wet er ook echt gaat komen. De voorbereiding van deze wet is al enige jaren aan de gang. Dat is niet zo vreemd, want het is een grote operatie, waarin alle wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving worden gebundeld.

De Omgevingswet vraag ook een andere manier van handelen. Maar wat houdt die Omgevingswet in? Om hierop kort en bondig antwoord te krijgen, heeft Platform31 in samenwerking met de G32 het kennisdossier Omgevingswet opgesteld.

Andere manier van werken

Het kennisdossier geeft een beknopt overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Het gaat om nieuwe instrumenten, maar ook om een andere manier van werken. Juist die andere manier van werken (cultuuromslag) moet ervoor zorgen dat de Omgevingswet zal gaan slagen. De veranderingen worden geïllustreerd met voorbeelden. Werken in de geest van de Omgevingswet is een belangrijk onderdeel van dit kennisdossier.

Door de bomen het bos blijven zien

De Omgevingswet is complex en betekent veel. Eenieder die zich begint te verdiepen in het onderwerp, komt erachter dat er veel over is te vinden. Wetten, aanvullingswetten, AMvB’s, instrumenten, verbeterdoelen, samenwerking, participatie: over al deze onderwerpen kunnen we veel schrijven. Maar dan ziet u door de bomen het bos niet meer. Het kennisdossier beperkt zich tot de kern: zo kunt u door de bomen het bos blijven zien. Goede voorbeelden illustreren, waar mogelijk, de belangrijkste elementen van de wet in dit kennisdossier.

Meer weten?

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over de Omgevingswet voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Kennisdossier Omgevingswet

Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Projectleider

06 1015 6708