De financiële basis op orde

Verslag themabijeenkomst 23 september 2015

Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken financiële problemen/vragen hebben. Gelijktijdig hebben veel generalisten (met bijv. een achtergrond in Jeugd/WMO) moeite met de kennisintensieve inhoudelijke en de procedurele kant van schulddienstverlening, en ook het voorkomen van schulden raakt ondergesneeuwd.

“Wees ambitieus en kritisch waar het gaat om de ondersteuning aan mensen met schulden”, was de belangrijkste boodschap van Nadja Jungmann, lector Hogeschool Utrecht, tijdens de themabijeenkomst ‘De financiële basis op orde’ op woensdag 23 september in het Muntgebouw in Utrecht. Door mensen (onnodig) lang te laten worstelen met financiële schaarste, vermindert hun denk- en wilskracht om daar verandering aan te brengen. In de paneldiscussie stond het bieden van perspectief aan een gezin en het ontwikkelen van een lange termijn visie centraal.

Wethouder Froukje de Jonge overhandigde de publicatie ‘De eindjes aan elkaar knopen’ aan staatssecretaris Jetta Klijnsma die het enthousiast in ontvangst nam. Het boek geeft een overzicht van vragen en antwoorden rondom schuldhulpverlening, Klijnsma benadrukte het nut voor professionals in de wijk. Ook werd het kennisdossier Armoede en Schulden gelanceerd door Jan Jaap Kolkman. Aan het eind van de ochtend kon in de workshops gewerkt worden aan verschillende thema’s en vraagstukken, zo was er een preview van de training Sturing op financiële zelfsturing en gaf Delta Lloyd een presentatie over haar aanpak.

In de bijlagen hieronder vindt u een (foto)verslag van de bijeenkomst en verschillende presentaties van betrokken experts tijdens deze dag.

Congres ‘Schuldeisers en schuldenaren, een ingewikkelde relatie’

Op vrijdag 6 november organiseert het Lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam samen met Delta Lloyd Foundation het congres ‘Schuldeisers en schuldenaren, een ingewikkelde relatie’.

Meer informatie en aanmelden
De bijeenkomst werd georganiseerd door Platform31 samen met de VNG en de werkgroep Armoede van het G32-Stedennetwerk, in het kader van het landelijke project Integrale Aanpak.

Meer informatie

Anne-Marie Rijssenbeek

06 57 94 37 65 – anne-marie.rijssenbeek@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41