Concept Binnenstad 2017: inschrijving geopend!

Na een inspirerende en productieve eerste editie geven Platform31 en SITE urban development het project Concept Binnenstad – laboratorium voor de binnenstad van morgen – een vervolg in 2017. Want Nederlandse binnensteden schreeuwen om nieuwe concepten en diensten om hun functie voor bezoekers te verbreden. De cocreatieve conceptontwikkelingsaanpak van Concept Binnenstad levert nieuwe inzichten en vaardigheden op om hiermee in uw binnenstad aan de slag te gaan.

Platform31 en SITE urban development zien dat de (dagelijkse) problematiek van retail in binnensteden – terecht – veel aandacht krijgt. Maar we zien ook dat er te weinig aandacht is voor de meer fundamentele transformaties, innovaties en trends in binnensteden, op de korte én op de middellange en langere termijn. Natuurlijk hebben binnensteden ook in de toekomst nog met winkelen te maken, maar wat te denken van allerlei andere fundamentele veranderingen? Nieuwe vormen van mobiliteit, nieuwe woon-, werk-, zorg-, horeca- en verblijfsconcepten, verdichting, verduurzaming, allerlei smart-toepassingen, vergrijzing en de binnenstad als identiteitsdrager voor een gemeenschap? Is het niet waarschijnlijk dat deze een veel grotere impact op de binnenstad zullen hebben dan de toekomst van de retail? Dit besef zien wij nog onvoldoende in de huidige binnenstadsaanpakken.

Research & development

Concept Binnenstad is een research & developmentproces, gericht op innovatie voor de binnenstad, leren van elkaar en sectoroverstijgend teamwork. In Concept Binnenstad ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe concepten, functies, diensten en businessmodellen voor binnensteden. Vragen die aan de orde komen: Hoe ziet de toekomst van (verschillende typen) binnensteden er écht uit? Wie heeft (hoeveel) invloed op die toekomst? Wat betekenen andere functies in de binnenstad voor de lokale economie? Kunnen we er nieuwe relevantie en groeisegmenten mee vinden en bedienen? Blijft onze binnenstad de belangrijkste ontmoetingsplaats? Hoe zorgen we dat de binnenstad van en voor iedereen blijft (of wordt)? Dat zijn vragen die we in Concept Binnenstad willen beantwoorden.

Aanpak

In een intensief Living Lab werken we de meest kansrijke hypotheses uit tot een reeks prototypen. Daarna vertalen we deze prototypen naar de realiteit van de deelnemende binnensteden. In het plan van aanpak (pdf) staat de precieze aanpak beschreven en wat het betekent om als projectpartner deel te nemen. We zijn nog volop op zoek naar publieke en private partijen die willen mee-innoveren.

Meer informatie

Concept Binnenstad, editie 2016
In 2016 vond de eerste editie van Concept Binnenstad plaats. Platform31, SITE urban development en elf projectpartners trokken samen op in een intensief traject om tot zes innovatieve nieuwe concepten te komen die binnensteden gaan veranderen. Bekijk hier het resultaat.

Oedsen Boersma

Gebiedsontwikkelaar
06 50 40 73 05 – oedsen@site-ud.nl

Arjan Raatgever

Arjan Raatgever

Senior projectleider

06 57 94 39 38