Collaboratieve ruimtelijke praktijken groot succes in Slovenië

In Slovenië zijn er de laatste tijd veel collaboratieve ruimtelijke projecten ontwikkeld. De publicatie ‘Prostori Sodelovanja’ – oftewel ‘Samenwerkingsruimten’ – gepubliceerd door het IpoP, geeft een overzicht van al deze projecten. Ook is er een speciale website ontworpen waarop men projecten kan vinden op het gebied van zeven thema’s: gedeelde mobiliteit, woongemeenschappen, bottom-up regeneration, tijdelijk gebruik, coworking, lokale economie en stadstuinieren.

Bottom-up Regeneration

Stedelijke vernieuwing heeft een lange geschiedenis. Door de eeuwen heen zijn er verschillende methoden ontwikkeld en gebruikt om steden te transformeren. Over het algemeen kunnen we echter concluderen dat stedelijke vernieuwingsprocessen vaak centraal gestuurd werden. Tegenwoordig zien we echter dat stedelijke vernieuwing steeds meer in handen komt van lokale bewoners, en daardoor een meer bottom-up karakter heeft gekregen.

Bottom-up regeneration draait om de revitalisering of renovatie van de openbare ruimte door een lokale gemeenschap of NGO. Vaak ontplooien mensen tijdelijke initiatieven waarbij leegstaande panden nieuw leven ingeblazen wordt. In de wijk Savsko naselje draaide de herstructurering om zowel de lokale gemeenschap als om de fysieke ruimte. Vier organisaties – V.I.B.E., MHP, Saprabolt! and prostoRož – en een aantal lokale bewoners sloegen in 2013 de handen ineen om een renovatieprogramma voor de wijk op te stellen. Na een lang proces van overleg en discussie werden een aantal openbare ruimten en wijkvoorzieningen vernieuwd. Een voorbeeld hiervan is ‘Lokalc’, een klein gebouw naast het postkantoor en de bank, dat nu beschikbaar is voor bewoners om activiteiten en evenementen in te organiseren, zoals verjaardagsfeestjes, vergaderingen of bandrepetities.

Tijdelijk gebruik

Voorbij de Bouwplaats (Onkraj gradbišča) was een lokaal tuinierproject in een achterstandswijk in Ljubljana dat in 2010 gestart is door de Obrat Kunst en Cultuur Vereniging. Buurtbewoners hebben actief bijgedragen aan dit project, en samen met de vereniging een succesvolle stadstuin opgericht. Op dit moment zijn ruim 100 bewoners betrokken bij het onderhoud van 40 tuinen, en worden en verschillende activiteiten door en voor de buurt georganiseerd.

Coworking

Coworking is in de afgelopen jaren een populair fenomeen geworden. Het Poligon Creative Centre is een ontmoetingsplaats en leerplek voor ZZP-ers en creatievelingen die werkzaam zijn in de creatieve industrie. Onder leiding van Slovenia Coworking, Slovenia Crowdfunding, Kreativna cona Šiška en Ljudje.si, werden er op basis van een zeer beperkt budget diverse gebruiksvriendelijke coworking ruimtes gecreëerd. Het aantal lokale bewoners dat aangeeft tijdelijk of permanent gebruik te willen maken van een creatieve werkplek is sterk gestegen. Ook de bewonerssamenstelling van de wijk is in positieve zin veranderd.

Wilt u meer weten over collaboratieve ruimtelijke praktijken op het gebied van gedeelde mobiliteit, lokale economie of stadstuinieren, volg dan het URBACT Blog !

Bijdrage van Marko Peterlin and Petra Očkerl, IPoP

Christiaan Norde