Certificaten voor professionals leegstand- en transformatiemanagement

Onlangs ontvingen achttien professionals in de private vastgoedsector en de (semi-)overheid een certificaat ter afronding van hun opleiding Leegstand- en Transformatiemanagement. Hamit Karakus van Platform31 en Wabe van Enk van PropertyNL reikten de certificaten uit in Het Nieuwe Kantoor in Utrecht. Komend najaar start de nieuwe opleiding.

Op basis van intensieve interactie met docenten en medestudenten kregen de deelnemers gedurende zes volle opleidingsdagen meer inzicht in de belangrijkste vraagstukken rondom leegstand en transformatie. De professionals waren afkomstig van lokale en provinciale overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, banken, en private vastgoedpartijen.

professionals-leegstand

Intensieve interactie

De aanwezige deelnemers spraken hun waardering uit voor de bijdragen over gebiedsstrategieën van onder meer Geurt van Randeraat (SITE) en Saskia Beer van ZO!City. Hetzelfde geldt voor de rol van Norbert Bol van Grontmij en Lara Simons van De Nieuwe Stad. Ook de aandacht voor de op circulaire economie gebaseerde proposities voor compleet hergebruik van gesloopte kantoren door Michel Baars en de maatschappelijke kosten-batenanalyse van Walter Hulsker van Ecorys staan nog scherp op het netvlies van de cursisten.

Een van de aanwezige investmentmanagers gaf aan vooral de discussie met andere deelnemers en de variatie in onderwerpen interessant te vinden. Ook was hij onder de indruk van de kennis en kunde van de sprekers. Een beleidsmedewerker van de provincie over het cursusaanbod: “Ik heb goed inzicht gekregen in de belangen van beleggers, banken en woningcorporaties. De diversiteit van de deelnemers was daarom zeer plezierig.”

enka-fabriek-ede
De voormalige kunstzijdefabriek de ENKA, Ede.

Tastbare vraagstukken

Dat de kwaliteit van de opleiding leidend is, staat als een huis. Dat de opleidingsdagen ook nog plaatsvinden op een voor cursisten aantrekkelijke locatie is bonus. Vooral de opleidingsdagen in Den Bosch (GZG-terrein) en Ede (ENKA-terrein) werden bijzonder gewaardeerd. Mede dankzij het bezoek aan concrete gebiedsontwikkelingsprojecten. Die rondleidingen maakten de vraagstukken rondom leegstand en transformatie tastbaar en boden aanleiding voor discussie. “Ik heb goed inzicht gekregen in transformatie. De praktijkcases waren leuk om te zien en zijn het meeste bijgebleven”, aldus een makelaar taxateur. Op de andere dagen vormde de splinternieuwe HNK-vestiging Utrecht Centraal Station een inspirerende uitvalsbasis.

Verbeterpunten

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten voor het vervolg. Zo wensen enkele deelnemers meer aandacht voor vraagstukken en projecten rondom leegstand en transformatie in de landelijke regio’s. Interesse is er ook voor het uitlichten van projecten waar het niet goed gaat en te kijken waar we nog meer de onderlinge discussie teweeg kunnen brengen.

Interesse?

Als lerende organisaties benutten Platform31 en PropertyNL de genoemde verbeterpunten graag om het programma van de 6-daagse opleiding Leegstand- en Transformatiemanagement verder aan te scherpen. De volgende editie start in november 2016. We beloven in elk geval met een aansprekend programma te komen met volop theorieën, modellen, concepten en inspirerende praktijkvoorbeelden uit stedelijke en landelijke regio’s. Met koplopers op het gebied van leegstand en transformatie en met nog meer locatiebezoeken, in zowel de Randstad als daarbuiten.

Ben u geïnteresseerd in deze opleiding? Neem dan contact op met:

Piet Korporaal

Piet Korporaal

Projectleider

06 83 17 14 81