Call for proposals grote regionale SURF-projecten geopend

Vandaag heeft NWO de call for proposals voor grote regionale SURF-projecten geopend. SURF staat voor Smart Urban Regions of the Future. In SURF gaan consortia van onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen werken aan kennisontwikkeling en -verspreiding op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Consortia kunnen tot uiterlijk 16 april hun projectvoorstel vooraanmelden bij NWO. Volledig uitgewerkte voorstellen moeten op 8 september binnen zijn.

NWO roept met deze call onderzoekers en praktijkpartijen op om samen projectvoorstellen te ontwikkelen. Binnen de projecten zullen consortia van onderzoekers samen met private en/of publieke partners werken aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en verankering daarvan in de praktijk. Van de praktijkpartners wordt verwacht dat zij een financiële bijdrage (‘in cash’ en/of ‘in kind’) leveren aan het onderzoeksproject. De toe te kennen projecten zullen een looptijd van drie tot vijf jaar kennen.

Het beschikbare budget voor deze call is 7,5 miljoen euro. Het is beschikbaar gesteld door de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Platform31, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen. SURF valt onder het kennisiniatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) van NWO, Platform31 en het Rijk.

In december 2014 is de matchmaking voor universiteiten en praktijkpartijen gestart. Op woensdagochtend 4 maart is er nog een speciale informatie- en matchmakingsbijeenkomst voor hogescholen en universiteiten bij Platform31.

Meer informatie vindt u via de SURFpagina’s op de VerDuS-website.

Meer informatie

Jeroen Niemans

06 57 94 36 78 – jeroen.niemans@platform31.nl
twitter.com/jhlhniemans