Burgerkracht ondersteunen: Wat een sociaal (wijk) team kan doen

‘Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving’ sprak koning Willem Alexander in de troonrede van 2013 uit. Burgerkracht geldt als gegeven én streven in wetgeving en gemeentelijk beleid op de terreinen van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Maar wat is burgerkracht precies en wat betekent dit nu voor burgers, gemeenten en professionals?

In de publicatie ‘Bouwen aan burgerkracht in het sociale domein’ van Platform31 wordt toegelicht uit welke aspecten burgerkracht bestaat, welke invulling er in de Jeugdwet, WMO 2015 en Participatiewet aan wordt gegeven en hoe je als gemeente of professional deze aspecten van burgerkracht effectief kunt ondersteunen. Aan de hand van een stroomschema geeft het rapport een overzicht van werkzame elementen van interventies specifiek ingezoomd op wat sociale (wijk) teams kunnen betekenen bij de ondersteuning van burgerkracht.

De publicatie legt aan de ene kant verbinding tussen de taken die een sociaal (wijk) team heeft bij concrete hulpvragen in het proces van signaleren, beoordelen en interveniëren. Aan de andere kant gaat het rapport in op de rol die het sociaal (wijk) team heeft op het gebied van de sociale infrastructuur van een buurt en bij het organiseren van collectieve voorzieningen bij breder levende behoeften.

De rol van de teams in de ondersteuning van burgerkracht en de invulling die zij hieraan geven hangt sterk af van de doelgroep die zij bedienen, omvang en aard van het taakgebied en op welke leefgebieden de ondersteuning betrekking heeft.