Betrokken huurders in actie!

Thema’s die huurders interesseren en methoden die hen aanspreken, ze vormen de sleutel tot effectieve huurderbetrokkenheid. Tijdens de Hartige Hap die Platform31 op 8 juli 2015 organiseerde, borrelde het van de ideeën en initiatieven. Dertien sleutelfiguren uit ons partnernetwerk verbonden het nuttige met het aangename: onder het genot van een maaltijd en drankje spraken zij over de betrokkenheid van huurders bij Buren, Beleid en Beheer.

Buren

Rob Kunst van Waterweg Wonen praatte zijn tafelgenoten bij over het doel en de opzet van de pilot ‘Nieuwe Buren’ die binnenkort start. “Door huurders zelf de bezichtigingen te laten doen, krijgen ze meer invloed op wie hun nieuwe buren worden”, legt hij uit. “Met onze pilot streven we naar meer sociale cohesie en onderling begrip.” De groep reageerde enthousiast, maar had ook enige scepsis. Een vraag die ter tafel kwam, was bijvoorbeeld: “Hoe gaan jullie om met urgenten? Bij welke type huurders is dit werkbaar?”. De praktijk moet dit gaandeweg uitwijzen.

betrokken-huurders

Beleid

De Woningwet die per 1 juli 2015 van kracht is. geeft huurders een prominentere rol bij onder andere prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. De vraag is hoe huurders, gemeenten en corporaties die rol het beste kunnen invullen. De gemeente Den Haag en Pré Wonen hebben hier interessante ideeën over die ze in de praktijk toetsen.

Beheer

De huurderbetrokkenheid bij beheer vormde het symbolische nagerecht tijdens deze Hartige Hap. Als het aan Tiwos ligt is de huurder de mentale eigenaar van de woning en niet de corporatie. En zet de corporatie onder meer in op een actief wijkbeheer en meer zeggenschap voor huurders, bijvoorbeeld door huurders zelf hun nieuwe plattegronden te laten tekenen bij een nieuwbouwproject.

Aanwezige organisaties tijdens deze Hartige Hap:
Ymere, Waterweg Wonen, Pré Wonen en Tiwos, de Woonbond, Steunpunt Wonen Amsterdam, De Bundeling Utrecht, Gemeente Den Haag, Gemeente Breda, Inicio, Aedes, KWH, Ministerie van BZK.

Pilotprogramma Platform31

In september start Platform31 start een pilotprogramma waarin corporaties, huurders en gemeenten samenwerken aan nieuwe vormen van huurdersbetrokkenheid bij beleid, beheer en buren. Interesse? Mail naar vera.beuzenberg@platform31.nl

In het uitgebreide verslag leest u meer over de ervaringen van Waterweg Wonen, de gemeente Den Haag, Pré Wonen en Tiwos.

Meer informatie

Vera Beuzenberg

06 83 17 13 69 – vera.beuzenberg@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41