Almere: heb oog voor de opkomende kleinschalige economie

Hoe stimuleer je economische bedrijvigheid in een ‘nieuwe stad’ als Almere? Dat was de vraag waarmee de gemeente Almere Platform31 benaderde. Auteurs Koos van Dijken en Radboud Engbersen gaan in hun rapport Van pioniersstad naar werkstad, naar een veerkrachtige, gevarieerde economie in Almere in op drie bouwstenen voor een nieuwe economische groei-impuls voor Almere en de regio:

  • De economie en gemeentelijke beleidsvelden met elkaar verbinden;
  • De bestaande economie en sectoren versterken;
  • Ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en de kleinschalige economie stimuleren.
Almere winkelgebied - 1

Veranderingen

Almere past al lang niet meer in het traditionele beeld van woon- en slaapstad. In de wijken van Almere wordt gewerkt. 43 procent van de stedelijke bedrijvigheid in Almere vindt daar plaats, dat zijn een kleine 34.000 arbeidsplaatsen. En deze kleinschalige economische bedrijvigheid zal de komende jaren verder groeien.

Een van de manieren om de kleinschalige economie te faciliteren is volgens de auteurs geschikte werkplekken aanbieden, zowel binnens- als buitenshuis. Bedrijfsverzamelgebouwen vormen ‘broedplaatsen’ voor de kleinschalige economie. Hier moet dan ook veel aandacht voor zijn en een verdere ontwikkeling van de ‘broedplaatsen’ is nodig. In de opkomst van de kleinschalige bedrijvigheid is een grote rol weggelegd voor de kleinschalige maakindustrie en vernieuwende mengvormen in het winkellandschap. Daarnaast zijn er veel kansen voor sociaal ondernemerschap in Almere.

Zowel gemeente als ondernemers moeten op een andere manier naar de economie gaan kijken. De gemeente moet het credo ‘het moet euro’s opleveren’ soms loslaten en de ondernemers kunnen de gemeente meer uitdagen. Geld geven is niet altijd de belangrijkste aanjager van ondernemerschap. Hulp, een werkplek bieden, adviezen en krachten bundelen helpen ondernemers vaak beter op weg.

Meer informatie


Koos van Dijken

06 35 11 58 15 – koos.vandijken@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/koos-van-dijken

Radboud Engbersen

06 19 87 24 64 – radboud.engbersen@platform31.nl
nl.linkedin.com/radboud-engbersen