Aftreden Margriet Drijver Raad van Toezicht

Met ingang van 1 juli 2015 is Margriet Drijver afgetreden als lid van de Raad van Toezicht van Platform31. Met haar ervaring als toezichthouder/bestuurder was zij een waardevol lid van de Raad van Toezicht.

Drijver was ook bestuurslid bij het Nirov, een van de voorgangers van Platform31. Per 1 juli is de maximale zittingsperiode van 2 maal vier jaar verstreken en treedt Margriet Drijver af volgens het rooster van aftreden. We bedanken haar hartelijk voor haar bijdrage in de afgelopen jaren.

De Raad van Toezicht onder voorzitterschap van Pieter Winsemius gaat op zoek naar een nieuw lid om de Raad op volle sterkte van 7 personen te brengen.

Raad van Toezicht Platform31

Meer informatie

Karien van Dullemen

06 12 40 75 55
karien.vandullemen@platform31.nl