Afstemmen en gedeelde agenda’s noodzaak bij de omslag naar langer zelfstandig wonen

Gemeenten moeten hun regierol steviger pakken bij de omslag in wonen, welzijn en zorg. Ook moet er een betere afstemming komen door een integrale aanpak. Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer Thuis pleitte hier vorige week voor tijdens de conferentie Langer Thuis van Platform31, Movisie, KCWZ, Spectrum en Provincie Gelderland. In zijn rondgang door het land ziet Norder dat een integrale aanpak vanuit bestuur en beleid maar mondjesmaat voorkomt. “Eén betrokken wethouder redt het niet, er zijn er meerdere nodig”, aldus Norder.