Actuele stedelijke vraagstukken geduid in kennisdossiers

Bent u op zoek naar inspirerende voorbeelden van projecten, de laatste ontwikkelingen en trends en kennis op het gebied van actuele stedelijke vraagstukken? Ga dan naar een van de vijf kennisdossiers die sinds kort op de website van Platform31 te vinden zijn.

Kennis en stedelijke praktijk

Beschikbare kennis koppelen aan de stedelijke praktijk is een van de belangrijkste functies van de kennisdossiers die Platform31 in nauwe samenwerking met het G32-stedennetwerk ontwikkelt. De kracht van een kennisdossier is dat informatie rond een specifiek thema overzichtelijk bij elkaar staat. Duiding en samenbrengen van kennis zorgen voor een meerwaarde ten opzichte van andere informatiebronnen.

Het kennisdossier Vitale binnensteden is deze zomer als eerste online gegaan. Armoede en Schulden, Stedelijke vernieuwing, Smart Cities en Ondernemerschap zijn onlangs toegevoegd. In de kennisdossiers vindt u onder meer inspirerende voorbeelden van projecten, de laatste ontwikkelingen rond een vraagstuk en uiteraard veel beschikbare kennis.

Schulden en Armoede

Het dossier met het actuele thema Schulden en Armoede bijvoorbeeld gaat onder meer in op de zelfredzaamheid van mensen met schulden. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is sinds het begin van de crisis verdubbeld. Onlangs heeft Platform31 het praktijkboek De eindjes aan elkaar knopen gepresenteerd. Deze handreiking helpt generalisten, beleidsmedewerkers en wethouders op weg bij het vormgeven van een integrale aanpak op het gebied van schuldhulpverlening. Uiteraard is het praktijkboek te vinden in het kennisdossier Schulden en Armoede.

Vitale binnensteden

In het kennisdossier Vitale binnensteden is de belangrijkste kennis gebundeld over de ontwikkeling van binnensteden. De binnenstad als place to be in plaats van place to buy. Deze en andere trends komen uitgebreid aan bod in het kennisdossier. In het dossier Stedelijke vernieuwing is veel aandacht voor de manier waarop lokale partijen de vernieuwing van steden door gaan zetten nu het Rijk het Stedenbeleid afgerond heeft verklaard en geen subsidie meer geeft.

Alle dossiers zijn rechtstreeks te raadplegen via platform31.nl/kennisdossiers. Heeft u een interessante bijdrage in de vorm van bijvoorbeeld een blog, publicatie of projectbeschrijving voor een kennisdossier? Laat het ons weten. Op elk kennisdossier treft u een contactpersoon aan waar u terecht kunt met al uw vragen en suggesties.

Meer weten?

Henk Jan Bierling

Henk Jan Bierling

Programmamanager partners

06 57 94 35 73