Actieplan Economie versterkt Zoetermeers bedrijfsleven

De gemeente Zoetermeer vraagt Platform31 als onafhankelijk expert en sparringpartner, te adviseren over het nieuw op te stellen Actieplan Economie.

Zoetermeer werkt aan de actualisering van haar economisch beleid. Vorig jaar leverde Platform31 al een bijdrage aan een brainstorm- en inspiratiesessie over de Toolbox Actieplan Economie. In een breed gemeentelijk gezelschap presenteerde senior projectleider Koos van Dijken een reeks trends en ontwikkelingen en kansrijke maatregelen om de economie van Zoetermeer te versterken. Nu de Toolbox wordt geconcretiseerd naar een Actieplan, haakt Platform31 opnieuw aan als sparringpartner. Om mee te denken en een advies uit te brengen.

Essentie actieplan

Eén van de belangrijkste vragen waarmee de gemeente Zoetermeer worstelt is hoe ze de uitvoering van het Actieplan Economie slim ter hand neemt. In essentie stuurt het actieplan aan op het meer centraal stellen van de wensen, ambities en agenda van het bedrijfsleven zelf. Door zelf de lead te pakken. Dit vraagt om een forse verandering in de werkwijze van gemeenteambtenaren. In dit zoekproces overzien zij nog niet alle consequenties.

Leerproces

De uitvoering van het Actieplan Economie is daarom een continu leerproces. Voor zowel team economie als andere afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie, de wethouder Economie, de gemeenteraad én ondernemers en bedrijfsleven uit de stad. Vanuit onze specifieke expertise en kennis over trends en ontwikkelingen elders in het land, denkt Platform31 actief mee in dit proces.

Meer informatie

Joost van Hoorn

06 57 94 36 56 – joost.vanhoorn@platform31.nl
linkedin.com/in/joostvanhoorn

Koos van Dijken

06 35 11 58 15 – koos.vandijken@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/koos-van-dijken