Aanmelden CoP prestatieafspraken gemeenten, corporaties en huurders

Goede prestatieafspraken maken tussen gemeenten en corporaties met een volwaardige rol voor huurders. Dat is de wens die in de herziene Woningwet is neergelegd. Maar hoe geef je als corporatie en gemeente deze afspraken duurzaam vorm? Welke kennis over elkaars belangen is nodig? Hoe werk je samen met huurders? Wat kun je in regionaal verband doen? Hoe houd je afspraken actueel, werkbaar en effectief? Hoe organiseer je dat allemaal? Om u als gemeente, corporatie en huurder te voorzien van de nodige expertise en inspiratie start Platform31 op 23 april een Community of Practice.

De Eerste Kamer heeft op 17 maart 2015 unaniem ingestemd met de hervorming van het corporatiebestel. Met de herziene Woningwet krijgen gemeenten straks een stevigere rol in de samenwerking met woningcorporaties en van woningcorporaties wordt verwacht dat ze naar redelijkheid bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid. En ook huurders moeten een gelijkwaardige positie krijgen in het maken van prestatieafspraken. Maar er is nog weinig specifiek vastgelegd over hoe die samenwerking tussen deze partijen eruit moet zien. Dat blijft lokaal maatwerk, maar roept wel allerlei vragen op.

In het kader van deze nieuwe samenwerking start Platform31 de Community of Practice Prestatieafspraken, waarin gezocht wordt naar antwoorden op de vragen die leven. Want wat is naar redelijkheid investeren, wat doe je als de gemeente geen (goede, actuele) woonvisie heeft, hoe werk je op een goede en transparantie manier samen en hoe organiseer je de huurdersparticipatie bij het opstellen van prestatieafspraken? In vijf bijeenkomsten gaan deelnemers aan de slag met deze en andere vraagstukken.

Overigens zijn er al een aantal gemeenten waar prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’ gemaakt zijn of worden. In de gemeente Middelburg bijvoorbeeld, één van de eerste gemeenten waar huurders een volwaardige partij zijn in de prestatieafspraken. Daar zijn op 17 februari jl. de prestatieafspraken ondertekend door gemeenten, corporatie én huurdersvereniging.

Meer informatie

Annemiek Lucas

06 57 94 18 66 – annemiek.lucas@platform31.nl
nl.linkedin.com/annemiek-lucas