Business case Parkstad Limburg: aankoop en verhuur particuliere woningen

In de regio Parkstad Limburg is er sprake van een daling van het aantal huishoudens. Deze daling leidt tot problemen op de woningmarkt: leegstand, weinig verhuisbewegingen en dalende huizenprijzen. Hoewel samenwerkende woningcorporaties de afgelopen jaren veel woningen in de regio hebben gesloopt, geven zij aan dat er op dit moment weer wachtlijsten zijn voor huurwoningen. Voor koopwoningen in ‘hoogbouwappartementen in buitenwijken’, voornamelijk gebouwd rond de jaren zestig, is juist steeds minder belangstelling.

Om leegstand te voorkomen, ziet Stadsregio Parkstad Limburg het aankopen en vervolgens verhuren van deze appartementen voor een periode van maximaal 20 jaar als een mogelijke oplossing om voor de toekomst het woonklimaat en de verhoudingen op de woningmarkt in de regio gezond te houden.

hoobouwflats1

Business case

Creatieve oplossingen zijn nodig om de particuliere woningmarkt weer in balans te brengen. De provincie Limburg heeft hiervoor het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt in het leven geroepen. In opdracht van de Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg en Platform31 hebben Arcadis en Paulussen Advocaten een business case uitgewerkt voor het aankopen van woningen in particulier bezit, om deze woningen vervolgens te verhuren voor maximaal 20 jaar.

Hoewel er geen juridische bezwaren zijn, is er wel een aantal aandachtspunten op het gebied van staatssteun, huur, appartementsrechtelijke aspecten en de aankoop en het beheer van de appartementen. Uiteraard heeft het aankopen van eigendom een grote impact op de eigenaren. Goede communicatie en begeleiding van woningeigenaren is dan ook onmisbaar in dit traject.

Sluitende exploitatie

Particuliere woningen aankopen, brengt hoge investeringen met zich mee. In de business case voor de pilot ‘Hoogbouwflats Parkstad Limburg’ gaan de opstellers uit van een sluitende exploitatie. De aankoopinvestering wordt namelijk ‘terugverdiend’ met de verhuur van de woningen. In de business case kan worden gekozen voor een situatie waarbij het eigendom van de woningen bij een woningcorporatie of bij een gemeente komt te liggen en de exploitatie (verhuur, mutatie, onderhoud en beheer) wordt uitbesteed aan een beheerder”. Punt van zorg is de zogenoemde verhuurderheffing. Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, met een maximale huur van € 710,68 per maand, betalen een heffing over de waarde van de huurwoningen. Hierdoor brengt uitvoering van de business case op dit moment een groot financieel risico met zich mee.

Meer informatie

Ruud Dorenbos

06 35 11 58 04 – ruud.dorenbos@platform31.nl