logo aan de slag met de omgevingswet Aan de slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is speciaal opgesteld voor overheden, bedrijven en bewoners die nu al aan de slag willen met de Omgevingswet. In het programma werken gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en Rijk nauw samen. Het programma biedt informatie, verbindt en organiseert de dialoog over werken met de wet, zorgt voor digitalisering en verzorgt middelen op maat. Zie voor meer informatie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Hoorn.

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Projectleider

06 10 15 67 08


Deel deze pagina via:Aan de slag met de Omgevingswet

Praktijkervaring opdoen

De Omgevingswet vraagt veel veranderingen. Op verschillende plaatsen in het land worden nuttige ervaringen opgedaan met het werken met en in de geest van de Omgevingswet. Platform31 zet zich in om deze praktijkvoorbeelden zo veel mogelijk te delen. Tot en met 2015 deden we dat onder de noemer ‘Nu al eenvoudig beter’. Vanaf 2016 doen wij dit vanuit het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Op deze pagina vindt u een overzicht van de bijeenkomsten die wij in dit kader organiseren. Tevens vindt u verslagen van bijeenkomsten die wij hebben georganiseerd ter voorbereiding op de Omgevingswet en is ander relevant nieuws opgenomen.

Nieuws

Samenwerken in de geest van de Omgevingswet

14 maart 2017

Om de kansen die de Omgevingswet met zich meebrengt optimaal te benutten, is samenwerking en integraal werken noodzakelijk. Tijdens de praktijkbijeenkomst kwamen een aantal goede voorbeelden hiervan aan bod.

Lees verder

Aan de slag met de implementatie van de Omgevingswet

21 februari 2017

In het Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur (ACEC) kwamen op dinsdagmiddag 24 januari ruim 55 mensen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over manieren om aan de slag te gaan met de implementatie van de Omgevingswet.

Lees verder


Aan de slag met een omgevingsvisie

5 december 2016

Steeds meer partijen bereiden zich voor om te gaan werken in de geest van de Omgevingswet die in 2019 in werking zal treden. Bijvoorbeeld door te starten met een omgevingsvisie, één van de nieuwe instrumenten binnen deze wet. Om ervaringen en kennis te delen, kwamen op 24 november 2016 zestig geïnteresseerden vanuit het hele land bij elkaar in het provinciehuis van Flevoland.

Lees verder


De communicatieve kant van participatie met de Omgevingswet

27 september 2016

Centraal tijdens de praktijkbijeenkomst van Platform31 en Nu al aan de slag met de Omgevingswet op 8 september 2016, stonden enkele inspirerende voorbeelden die lieten zien hoe digitale communicatie positief kan bijdragen aan participatie. Deze bijeenkomst organiseerden wij samen met de Digitale Steden Agenda en de G32.

Lees verder


Minder regels, meer gezond verstand

20 juli 2016

Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. De tweede praktijkbijeenkomst van Nu al aan de slag met de Omgevingswet op 7 juli 2016 voerde de deelnemers naar het Brabantse Oss, naar een gemeente die het ondernemerschap in de binnenstad aanmoedigt. Met minder regels en meer gezond verstand.

Lees verder


Nu al aan de slag met de Omgevingsvisie(Nu al aan de slag met de Omgevingsvisie)

9 juni 2016

Terwijl het Rijk zich buigt over opgaven en ambities voor verschillende omgevingsthema’s die thuishoren in de Nationale Omgevingsvisie van 2018, gaan enkele provincies en gemeenten nu alvast aan de slag met hun eigen Omgevingsvisies.

Lees verder


Eenvoudig beter trofee

25 februari 2016

De Omgevingswet verandert veel en vraagt een andere manier van werken. Welk project werkt nu al het meest in de geest van de Omgevingswet en verdient de Eenvoudig beter trofee? Stem op één van de zes genomineerde projecten!

Lees verder


Stapje voor stapje naar de Omgevingswet

28 januari 2016

De eerste ervaringen en resultaten van omgevingsvisies en omgevingsplannen komen naar buiten. Deze week is de evaluatie van de Pilot Omgevingsvisie naar buiten gebracht én is het eerste omgevingsplan voor een buitengebied ter visie gelegd. De lessen? (Stapje voor stapje naar de Omgevingswet)"

Lees verder


Meer Nu al eenvoudig beter gerelateerd nieuws