Contact

Koos van Dijken

Koos van Dijken

Senior projectleider

06 54 39 14 81

Jeroen van der Velden

Jeroen van der Velden

Projectleider

06 57 94 22 58


deel deze pagina via

Governance

De rol van het Rijk in het verbeteren van gebieden met maatschappelijke problemen verandert. Van directe beleidsturing, naar financieel aanjager, naar ondersteuning door kennis en kunde.

Hebben overheden en instanties de juiste governance-instrumenten om te reageren op stedelijke en regionale ontwikkelingen?

Platform31 maakt en verspreidt kennis over het bestuur van overheden en instanties in Nederland. Deze kennis helpt om het besluitvormingsproces goed in kaart te brengen.

Ook binnen Europa is Platform31 betrokken bij de ‘Urban Agenda’s’ en heeft het door deelname in verscheidene Europese projecten inzicht in de structuur van de Europese Unie en hoe deze aansluit bij de nationale agenda’s binnen de EU.

Opgaven

  • Onderzoek Nieuwe vormen van frontlijnsturing
  • Kennismakelaar Actief burgerschap en overheidsparticipatie
  • Handreiking regionale samenwerking G32
  • Training en intervisie wethouders

Lees ook

Scholing is niet zaligmakend

Interview Koos van Dijken, senior onderzoeker Platform31
Binnenlands Bestuur nr. 4, 28 februari 2014

Natuurlijk moeten gemeenteraadsleden worden getraind en opgeleid. Maar een goed raadslid is niet alleen iemand die van kop tot kont is volgestopt met kennis.

Lees verder

Zie ook

Agenda Stad

Agenda Stad is een platform, een beweging van Rijk, steden, stedelijke partners, praktijkmensen, onderzoeksinstellingen, enthousiaste stedelingen, met een verbinding naar de Europese Urban Agenda.

Met de agenda willen Rijk en steden laten zien dat de stad een cruciale plek is voor de oplossing van grote maatschappelijke opgaven.

www.agendastad.nl


Bureau Veiligheidsmonitor

Bureau Veiligheidsmonitor is belast met de coördinatie en inhoudelijke begeleiding van de Veiligheidsmonitor. Dit is een grootschalig bevolkingsonderzoek (minimaal 65.000 respondenten), waarmee jaarlijks op verschillende beleidsniveaus cijfers beschikbaar zijn over leefbaarheid, veiligheidsbeleving en ervaren slachtofferschap.

www.veiligheidsmonitor.nl

Governance