Cover de ruimtemakers cover 1518991216

De Ruimtemakers

Projectontwikkelaars en de Nederlandse binnenstad 1950-1980

In 'De Ruimtemakers' geeft Tim Verlaan ons een nieuwe kijk op de naoorlogse geschiedenis van de ruimtelijk ordening. Het gangbare beeld van bijna staats-socialistisch gestuurde ordening van de ruimte, zoals we die hebben leren kennen in de totstandkoming van de naoorlogse wijken en steden als Lelystad, weet Verlaan met deze studie te nuanceren. Lees meer

Cover the civic city in a nomadic world cover 1516799521

The Civic City in a Nomadic World

Charles Landry, bekend geworden door baanbrekende publicaties zoals The Creative City en The Art of City Making, heeft onlangs een nieuw boek opgeleverd. Hij heeft de invloed van de globalisering op de steden goed weten te vangen in een aansprekend, aanmoedigend verhaal. Lees meer

Jaarboek 2017 landschapsarchitectuur en stedebouw cover 1515598462

Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland

Jaarboek 2017

Het is alweer het 15de jaarboek en dit keer zijn er 19 projecten uitverkoren uit 130 inzendingen. Het geeft weer een fraai inzicht in de stand van het vak en de verschuivende opgaven waar ontwerpers voor staan. Lees meer

Cover discussiedagen sociale huisvesting cover 1513868943

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017

Ruimte voor wonen / wonen in de ruimte

Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde OTB-bundel Discussiedagen Sociale Huisvesting 8 relevante papers. Lees meer

Cover een gezinsappartement cover 1513178229

Een gezinsappartement

Hoe houd je gezinnen in de stad?

Hoe houd je gezinnen in de stad? Een Rotterdamse prijsvraag over gezinsappartementen in de stad leverde veel mooie ideeën op. Gelardeerd met interviews en essays van stadmakers, biedt deze uitgave visies op en inspiratie voor gestapeld wonen voor gezinnen in de stad. Lees meer

Handboek bouwen op weg naar de omgevingswet cover 1513075191

Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet

Wie vanuit juridisch oogpunt wil weten welke wetgeving komt kijken bij het bouwen, heeft een volledig overzicht met het handboek 'Bouwen op weg naar de Omgevingswet'. Lees meer

Cover laboratorium amsterdam cover 1512037259

Laboratorium Amsterdam

werken, leren, reflecteren

In deze publicatie is de oogst te vinden van 4 jaar onderzoeksprogramma Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam rond thema's als laaggeletterdheid, schulden, leerachterstanden of extreme wateroverlast en de ervaringen met het werken in 'fieldlabs'. Lees meer

Cover de beweegvriendelijke stad cover 1511177308

De beweegvriendelijke stad

Het boek 'De beweegvriendelijke stad' geeft een overzicht van de interventies die denkbaar zijn om bewoners te stimuleren meer te bewegen. De context is duidelijk Amsterdams, maar het is heel goed te gebruiken voor andere steden of dorpen. Lees meer

Cover opgeleverd cover 1510833840

Opgeleverd! Voorbeeldige zelfbouwprojecten in Amsterdam

Zelfbouwers zijn vaak vernieuwend op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid, bijzondere woningtypen en architectuur. Deze publicatie geeft een fraai beeld van 29 Amsterdamse zelfbouwprojecten en inspiratie aan startende zelfbouwers. Lees meer

Cover pas de deux k cover 1509635418

Pas de deux?

Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning

In deze studie zijn de mogelijkheden van beleid verkent van een ruimtelijk samenspel tussen cultuur en economie in Nederland. Lees meer

Cover stedelijke vraagstukken cover 1509627281

Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen

Ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio's

Nu er na de crisis weer een aanzienlijke verstedelijkingsopgave voor de deur staat is de publicatie Rekenen aan de Stad van Jan Brouwer welkome literatuur om verantwoord te investeren in de stad. Lees meer

Cover rekenen aan de stad jan brouwer cover 1508419851

Rekenen aan de stad

Nu er na de crisis weer een aanzienlijke verstedelijkingsopgave voor de deur staat is de publicatie Rekenen aan de Stad van Jan Brouwer welkome literatuur om verantwoord te investeren in de stad. Lees meer

Cover spot on cover 1508414999

Spot on

Het landschap als vestigingsvoorwaarde

Hoe geven we het landschap als vestigingsvoorwaarde handen en voeten? Deze vraag is door vereniging Deltametropool opgepakt met 12 pilotprojecten in 5 provincies. De auteurs concluderen dat het "een internationaal relevant onderwerp is met een groot potentieel". Lees meer

Cover powerswitch cover 1505995307

Powerswitch naar een vitale samenleving

Jeroen den Uyl is een 'bescheiden revolutionair'. "Hij verzet zich tegen de uitholling van de menselijke gemeenschap door staatsbureaucratie en marktwerking." Den Uyl vertelt in deze publicatie hoe burgers weer invloed kunnen krijgen op hun eigen leven. Lees meer

Cover democratie is meer dan politiek alleen cover 1505987092

Democratie is méér dan politiek alleen

Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Geef huurders, patiënten, leerlingen en hun ouders meer zeggenschap over de instellingen die hun leven op de belangrijke gebieden van wonen, zorg en scholing bepalen". Dat stelt de Raad voor het openbaar bestuur in een recent advies. Lees meer

Uitgelicht lichtverdicht k cover 1496321629

Licht verdicht

De discussie over de woonopgave en het al dan niet inbreiden of uitbreiden van de bestaande stad mist soms diepgang. Een ontwerpstudie van BNA Onderzoek in samenwerking met de gemeente Rotterdam laat zien dat het optoppen van bestaande gebouwen in stadscentrum Rotterdam kansen biedt. Lees meer

Atlasvg2017 k cover 1496306915

Geluk. Atlas voor gemeenten 2017

De Atlas voor gemeenten 2017 heeft dit jaar geluk als thema. Wat kan je daar nu mee als gemeente vraag je je af. Welke factoren spelen nu een rol bij de beleving van geluk? Lees meer

Cover the new urban crisis k cover 1495106114

The new urban crisis

How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class - and What We Can Do About It

Na zijn invloedrijke publicatie 'The rise of the creative class' verlegt Richard Florida zijn focus in zijn nieuwe boek op sociale ongelijkheid in Amerika. Hij geeft een scherpe analyse van de Amerikaanse samenleving anno 2016 en komt met een handelingsperspectief om uit deze crisis te geraken. Lees meer

Cover wonen in de 21ste eeuw  cover 1495019489

Wonen in de 21e eeuw

Collectieve woonvormen in Nederland en België

Wonen in de 21e eeuw is een fantastisch bladerboek waarin Peter Camp ons een divers palet toont van gemeenschappelijk wonen in binnen- en buitenland: kluswoningen, wooncoöperaties, flexwonen, CPO, De Magic Mix, woonservicegebieden, tiny houses en veel nieuwe inspirerende concepten. Lees meer

Cover 100service cover 1494959194

100% Service, de formule voor succes

Deze publicatie is geschreven om de publieke sector te inspireren de dienstverlening te innoveren. Tips en voorbeelden komen uit veertien exclusieve interviews met topmanagers van onder andere IKEA, NS, het Amsterdam Museum, de zorg, retail, bibliotheken en gemeenten. Lees meer