header TEEB-stad
teeb-stadkopie

praktische informatie


Datum en tijd
27 februari 2015
van 11.00 tot 15.00 uur

Locatie
Stadhuis Apeldoorn

Kick-off TEEB-stad

Concrete stedelijke toepassing en inhoudelijke doorontwikkeling


Hoe kunnen we bij concrete projecten in de stedelijke praktijk de waarden van groen beter meenemen? Hoe stellen we investeringen in groen veilig en hoe delen we verantwoordelijkheid en kosten? Hoe kunnen we de economische en maatschappelijke baten van groen beter meenemen? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de kick-off van het vervolg van het succesvolle TEEB-stad!

TEEB-stad tool

Eind 2013 is de eerste versie van de TEEB-stad tool gepresenteerd. In de tussentijd hebben u en wij niet stil gezeten: door heel Nederland (en daarbuiten) zijn partijen aan de slag gegaan met de TEEB-stad tool en het betrekken van belangen en waarden van groen voorafgaand aan keuzes voor investeringen in groen in de stad.

In 2015 starten we met het vervolg op dit traject: samen met u zetten we graag zowel concrete (gebruik van de tool in lokale projecten) als verdiepende (doorontwikkeling van de tool) stappen om het TEEB-gedachtengoed nog beter onderdeel te laten worden van de dagelijkse praktijk.

Doorontwikkeling

Op de kick-off is het programma geschetst voor 2015. In verschillende workshops werd de doorontwikkeling van TEEB-stad belicht vanuit interessante terreinen als gezondheid, participatie, betrekken van belangen en klimaatadaptatie. Hieronder vind u enkele van de presentaties van de verschillende workshops.
Meer informatie