Wouter poels internal thumb small 1507024917

Lang leve het Huis van de Wijk!

Wouter Poels

Ik daag gemeenten uit om op een andere manier naar de rol van het buurthuis te kijken. Door te zoeken naar aanvullende functies voor het buurthuis, gekoppeld aan maatschappelijke problemen. En door ondernemers erbij te betrekken. Lees meer

Vastgoedbelang co koning k internal thumb small 1467755055

Co-living: geen vloek maar een zegen

Co Koning

Aan woningdelen worden zware technische eisen gesteld. Juist in de oudere binnenstedelijke huizen waarom het gaat, zijn die onhaalbaar. Wat Vastgoed Belang het meest tegen de borst stuit, is dat er kennelijk andere eisen worden gesteld aan jongvolwassenen en ouderen ten opzichte van gezinnen. Lees meer

Download internal thumb small 1507127075

Geef mij maar mobiliteit als service

Kees Machielse

Het is best een interessante overweging: de auto inruilen voor een abonnement, van bezit naar gebruik, naar ‘Mobility as a Service’. En toch, alle rationele voordelen ten spijt, de emotie rond het eigen autobezit is sterk. Lees meer

Susan van klaveren internal thumb small 1505129270

‘Ik groet het goede in u’

Susan van Klaveren

Door de hervorming van de langdurige zorg wonen er meer mensen in mijn wijk die net even anders zijn dan anderen. Het leidt tot gevoelens van onveiligheid. De onbewuste ondertoon is dat die ‘vreemde vogels’ geen deel uitmaken van onze maatschappij. Lees meer

Trevor james internal thumb small 1506523840

De klussende huurder – een aanwinst?

Trevor James

Een huurder die zelf investeert in ‘zijn’ woning door het eigen te maken, is betrokken en trots. Daardoor is zij/hij veel meer geneigd om bij te dragen aan de leefbaarheid van de omgeving. Lees meer

Steven kromhout internal thumb small 1506508795

Kampioen betaalbaarheid

Steven Kromhout

Het meest positieve effect van passend toewijzen is dat de betaalbaarheid voor de nieuwe huurders met de laagste inkomens daadwerkelijk is verbeterd, zonder grote gevolgen voor de beschikbaarheid. Lees meer

Camelot 16 bart huisman internal thumb small 1505812631

De worsteling van woningcorporaties rondom intermediaire verhuur

Bart Huisman

Uit marktonderzoek van Camelot blijkt dat de behoefte aan zekerheid over verhuringen door derden bij woningcorporaties enorm is. Maar ligt die verantwoordelijkheid wel bij de woningcorporatie zelf? Lees meer