Dries bartelink de argumentenfabriek internal thumb small 1517475247

Denkfouten bij …. argumenten om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Dries Bartelink

U gaat het nog veel horen de komende dagen: “Ga vooral stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen”, “Het belangrijkste is dat u gaat stemmen” of “Elke stem telt”. Een tegengestelde oproep hoor je niet of nauwelijks. Terwijl er ook hele goede argumenten zijn om niet te gaan stemmen en niet alle argumenten van de voorstanders even krachtig of valide zijn. Lees meer

Edith abbring internal thumb small 1520843396

Sturen op geluk: sleutel tot succes?

Edith Abbring

Ik ben ervan overtuigd dat gelukkige mensen meer bereid zijn om zich in te zetten voor hun buren, buurt en leefomgeving. Want gelukkige mensen hebben meer ‘ruimte’ in het hoofd en geven zichzelf vaker de opdracht om ook het geluk van een ander positief te beïnvloeden. Lees meer

Helga koper internal thumb small 1520871197

Start with why…

Helga Koper

Mobility Mentoring® helpt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De hulp- en dienstverlening richt zich op meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Lees meer

Leibbrand born k internal thumb small 1520505852

Naar een aardgasvrij Delft!

Helma Born en Els Leibbrand

We zijn allemaal bewoners en willen graag fossielvrij wonen. Daarvoor is niet alleen techniek nodig. Ook samenwerking, kennis en vertrouwen zijn belangrijk om de stap naar aardgasvrij wonen aantrekkelijk en daarmee succesvol te maken. Lees meer

Marc ketelaar internal thumb small 1520424884

Er kan zoveel meer dan klassiek leegstandbeheer

Marc Ketelaar

Waarom wordt leegstaand vastgoed niet veel vaker maatschappelijk benut voor woonurgenten? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Lees meer

Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

De NOVI als een knikkerbak

Saskia Buitelaar

Om als samenleving echt te kantelen, is een gedeelde visie op de leefomgeving nodig. Dat vraagt om inbreng en betrokkenheid van onderop – de onderkant van de knikkerbak. Maar ook om nationale keuzes over de grote opgaven in de leefomgeving. Lees meer

Sible schone internal thumb small 1519811131

Wat houdt het warmterecht voor eigenaar-bewoners in?

Sible Schöne

Het is logisch dat een gemeente die gebouweigenaren verplicht mee te werken aan de uitfasering van aardgas, niet kan volstaan met een (verzwaarde) elektriciteitsaansluiting. Ze heeft ook de plicht om deze gebouweigenaren een redelijk alternatief te bieden. Lees meer