Ann jo matthijs dou internal thumb small 1480004645

Duurzame investeringen als motor voor de wijkaanpak?

Stedelijke vernieuwing toe aan nieuwe energie

Matthijs Uyterlinde en Anne-Jo Visser

Zijn duurzame investeringen het ei van Columbus voor kwetsbare wijken? Wel als je op zoek bent, naar nieuwe meekoppelende belangen. Lees meer

Susan van klaveren internal thumb small 1505129270

Een cloud vol brievenbussen

Susan van Klaveren

Al die ongevraagde ‘persoonlijke accounts’, met elk hun eigen gebruikersnaam, wachtwoord en inlogwijze, spelen mij parten. Het is niet mijn onkunde, maar mijn onwil die me dwars zit. Lees meer

Maarten 75x75 internal thumb small 1440077873

Een duik in de in’s en out’s van de Omgevingswet

Interessant aan de Omgevingswet is de gedachte die eraan ten grondslag ligt. De nieuwe wet vraagt namelijk een bepaalde werkwijze van overheden. Een die past in de huidige tijdgeest waarin integraal denken en meer vrijheid door de bestuurlijke afwegingsruimte zegen vieren. Lees meer

Ardin mourik internal thumb small 1484816056

Een ongedeelde stad. Ook voor studenten?

Ardin Mourik

Studenten zijn net gewone mensen en omdat iedereen graag in de stad woont, willen studenten dat ook. Lees meer

Anne jo visser   kl   2 internal thumb small 1424791319

Een te smalle taakopvatting voor corporaties

Laten we eens een onderzoek doen naar de niet DAEB-investeringen van corporaties in de afgelopen drie jaar en dan met beleggers checken of die rendementen voor hen haalbaar zijn. Lees meer

Annemiek lucas pasfoto internal thumb small 1469002395

Eerst het doel, dan het middel

Annemiek Lucas

"Dat regionale verschillen op de Nederlandse woningmarkt sterk toenemen, daarover bestaat geen discussie. Hoe daarmee om te gaan, daarover wisselen de meningen." Lees meer

Charlie kock.energieambassadeur internal thumb small 1463560441

Energiebesparing via permission marketing

Charlie Kock

Om het energiebewustzijn van huurders te vergroten en de participatie aan renovatieprojecten te bevorderen, zouden corporaties in hun communicatie moeten sturen op permission marketing. Lees meer