Perry hoetjes internal thumb small 1499263088

Van huurcontract naar Wooncontract

Perry Hoetjes

Heremietkreeften geven een lesje doorstromen op de woningmarkt. Lees meer

Anne jo visser k internal thumb small 1497857334

Vakantieparken, kwetsbare wijken en krimpregio’s: toevluchtsoorden voor kwetsbare mensen?

Anne-Jo Visser

Stel: je hebt een laag inkomen, schulden, komt uit de GGZ-opvang of uit een andere zorginstelling en je bent met spoed op zoek naar woonruimte. Lees meer

Gerd jan ter harkel internal thumb small 1490645875

Transformatie Parkflat: missie geslaagd!

Gerd Jan ter Harkel

Als particuliere investeerder was ik vooral geïnteresseerd in innovatieve aanpakken voor de transformatie van het vastgoed. Lees meer

Netty van triest 1 internal thumb small 1424791245

Toekomstbestendig wonen begint vandaag

Tot nu toe zijn het vooral gemeenten die met projecten hun oudere inwoners tot preventieve woningaanpassingen proberen te bewegen. Het is vooral de zorgverzekeraar die hierdoor bespaart op directe, medische kosten als gevolg van valongelukken. Deze ‘split incentive’ stimuleert ‘over de schutting gooi-gedrag’. Lees meer

Marloes hoogerbrugge 75x75 internal thumb small 1434368702

Strategie zoekt middelgrote stad

Marloes Hoogerbrugge

Voor middelgrote steden is het belangrijk dat zij weten wat hun specifieke kracht is om scherpe keuzes te kunnen maken. Lees meer

Hans hugo smit internal thumb small 1424791180

Storm in winkelland

Problematiseren is symptomatisch voor het bredere debat over de winkelmarkt. Wél over failliete winkelketens en niet over succesvolle start-ups. Wél over leegstand en niet over verkleuren van aanloopstraten. Wél over omzetverliezen bij retailers en niet over consumenten die steeds beter bediend worden. Lees meer

Jessie wagenaar k internal thumb small 1476884266

Stel je voor: de digitale woonwijk

Jessie Wagenaar, BPD

Verreweg de grootste winst van digitalisering vind ik dat hiermee nu eindelijk de doorbraak wordt bereikt van een aanbod- naar een vraaggestuurde markt. Lees meer